Dette emnet er nedlagt

ARKIV1020 – Arkivdanning: organisasjon, systemer og rutiner

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Høsten 2015 blir det gitt begrenset undervisning og eksamen til resterende studenter på årsenheten og tilknyttet 40 gruppei arkiv. Manuell påmelding ved å sende e-post til studiekonsulent Marie Nicolaisen, marie.nicolaisen@ikos.uio.no.

 

Emnet gir grunnleggende innføring i arkivdanningens innhold og
betydning som ledd i virksomheters arbeid og drift. Det gir innsikt i viktige arkivrutiner og -systemer, i organisasjonsmessig tilrettelegging og oppbygging og i arkivets funksjon som kunnskaps- og dokumentasjonsgrunnlag. Det omfatter viktige redskaper i arkivdanningen som arkivnøkler og arkivplaner, elektronisk journalføring og Noark-standardene.

Undervisningen gir videre kunnskaper om sentrale lover og bestemmelser som regulerer arkivdanningen i forvaltningen.
Hovedvekten ligger på arkivloven, offentlighetsloven, forvaltningsloven og personopplysningsloven.

Emnet gir også en innføring i den kultur- og samfunnsteoretiske diskusjonen om arkivdanningen. Hvordan har oppfatningene om arkivenes funksjon for arkivskapere endret seg i de siste tiårene? Sentrale temaer her er den nye vektleggingen av arkiver som prosesser og også endringene i synet på arkivar- og arkivkonsulent-profesjonen.

Undervisningen har elektronisk arkivdanning som utgangspunkt.

Hva lærer du?

  • Å diskutere og anvende lov- og regelverk for arkivdanningen
  • Å identifisere gode og funksjonelle løsninger for virksomheters arkivdanning
  • Å etablere effektive ordninger for elektronisk arkiv og journalføring
  • Å anvende og bidra i utforming av arkivnøkler og arkivplaner
  • Å diskutere arkivdanningens rolle i et forvaltningsmessing og et kulturteoretisk perspektiv

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet krever gode leseferdigheter i engelsk.

Overlappende emner

Deler av grunnfag i arkivkunnskap.

Undervisning

Emnet baserer seg på en kombinasjon av forelesninger (ca. 10 dblt) og seminarer (ca 2 dblt) knyttet til IKT-basert oppgaveskriving.
Forelesninger og seminarer er konsentrert til hel- og halvdagssamlinger jevnt fordelt over semesteret. Nærmere informasjon om datoer, tema mm gis på emnets semestersider og detaljert undervisningsplan, som publiseres nærmere semesterstart.

Ved semesterstart blir det lagt fram en kvalifiseringsoppgave.
Studenten må skrive og få godkjent oppgaven for kunne gå opp til eksamen.
Oppgaven skal ha et omfang på ca. 3 - 4 sider (ca. 2300 tegn per side) og leveres i Fronter.
Innleveringsfristene vil bli gjort kjent i detaljert undervisningsplan.

Om kvalifiseringsoppgaven ikke blir godkjent ved første forsøk, får studenten en uke til å levere forbedret besvarelse. Studenten vil få tilbakemelding på besvarelsen (første levering).

Obligatorisk aktivitet er gyldig bare semestret den ble godkjent.

Det er studentens ansvar å innhente informasjon om kvalifiseringsoppgaven er godkjent eller ikke godkjent.

Se Retningslinjer for obligatorisk undervisningsaktivitet ved HF

Undervisningen går over hele semesteret i henhold til § 4.1. i Forskrifter om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo

Eksamen

Kvalifiseringsoppgaven må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet.
Emnet vurderes med en 3-dagers hjemmeeksamen ved slutten av semesteret. Oppgaven skal være på ca. 5 - 6 sider (2300 tegn per side).
Gjennom kvalifiseringsoppgaven og hjemmeoppgaven lærer studenten å anvende og diskutere kunnskapene som gis i undervisning og pensumlitteratur.
Vurderingsformen er integrert i undervisningen og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten opptak til undervisningen.

 

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Underveisevaluering ARKIV1020

Periodisk evaluering høst 2009

Annet

Arkiv1020 inngår i årsenheten i Arkivkunnskap og 40-gruppe Arkivkunnskap (40ARKIV).

ARKIV1020 er også særlig relevant for studenter i samfunnsvitenskap, forvaltningsinformatikk og historie.

Se også studieinformasjon under instituttets hjemmesider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet tilbys ikke lenger

Undervisningsspråk

Norsk