Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Høsten 2015 blir det gitt begrenset undervisning og eksamen til resterende studenter på årsenheten og tilknyttet 40 gruppei arkiv. Manuell påmelding ved å sende e-post til studiekonsulent Marie Nicolaisen, marie.nicolaisen@ikos.uio.no.

Studiet gir grunnleggende kunnskap om arbeid med arkiver i en depotinstitusjon. Det omfatter elementer som aksesjon og innsamling, arkivordning, registrering, kataloger og hjelpemidler. Det dekker videre sentrale spørsmål som klausulering og sikkerhet, etikk og innsynsproblematikk, og arkivbestandighet, fysisk arkivpleie og arkivlokaler.
Studiet gir også kunnskap om arkivformidling.

Hva lærer du?

  • Å diskutere prinsipper for ordning og katalogisering i arkivdepot og selv tilrettelegge for slik ordning og katalogisering
  • Å bidra til funksjonell bevaring av ulike typer arkivmateriale
  • Å diskutere etiske normer som gjelder for arkivarbeidet og bruken av arkivmaterialet i depot
  • Å vurdere og fortolke lov- og regelverk som gjelder arkivdepot
  • Å identifisere ansvarsroller og arbeidsfordeling i arkiv og i samspillet mellom arkivdanning og arkivvern

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse

Anbefalte forkunnskaper

Emnet krever gode leseferdigheter i engelsk

Overlappende emner

Deler av semesteremnet i arkivkunnskap

Undervisning

Emnet baserer seg på en kombinasjon av forelesninger (ca. 10 dblt) og seminarer (2 dblt.) knyttet til IKT-basert oppgaveskriving.
Forelesninger og seminarer er konsentrert til hel- og halvdagssamlinger jevnt fordelt over hele semestret.
Nærmere informasjon om datoer, tema mm gis på emnets semestersider og detaljert undervisningsplan, som vil bli publisert innen semesterstart.

Ved semesterstart blir det lagt fram en kvalifiseringsoppgave. Studenten må skrive og få godkjent oppgaven for å få gå opp til eksamen.
Oppgaven skal ha et omfang på ca. 3-4 sider (ca. 2300 tegn per side) og leveres i Fronter.
Innleveringsfristene vil bli gjort kjent i detaljert undervisningsplan.

Om kvalifiseringsoppgaven ikke blir godkjent ved første forsøk,
får studenten en uke til å levere forbedret besvarelse. Studenten vil få tilbakemelding på besvarelsen (første innlevering).

Det er studentens ansvar å innhente informasjon om kvalifiseringsoppgaven er godkjent eller ikke godkjent.

Obligatorisk aktivitet er gyldig bare semestret den ble godkjent.

Se Retningslinjer for obligatorisk undervisningsaktivitet ved HF

Undervisningen går over hele semesteret i henhold til § 4.1 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo

Eksamen

Kvalifiseringsoppgaven må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Emnet vurderes med en 3-dagers hjemmeeksamen ved slutten av semestret. Oppgaven skal være på ca. 5-6 sider (ca. 2300 tegn per side).
Gjennom arbeidet med hjemmeoppgaven lærer du å anvende og diskutere kunnskapene som gis i undervisning og pensumlitteratur.


Vurderingsformen er integrert i undervisningen og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten opptak til undervisningen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering ARKIV1050 høst 2009

Annet

ARKIV1050 inngår i årsenheten i Arkivkunnskap og 40-gruppe Arkivkunnskap (40ARKIV).

ARKIV1050 er også særlig relevant for studenter i historie og andre kulturfag.

Se også studieinformasjon under instituttets hjemmesider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet tilbys ikke lenger

Undervisningsspråk

Norsk