Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar for seg en av de største religiøse og intellektuelle tradisjonene i Japan, enten buddhisme, shinto eller konfutsianisme, og gir en generell innføring i denne tradisjonens utvikling frem til i dag.

Hva lærer du?

Kompetansemålene er å gi innsikt i den historiske utviklingen av en ledende religiøs eller intellektuell tradisjon i Japan, samt å stille studenten i stand til å skrive en oppgave om et aspekt av tradisjonen som behandles i emnet. Skriving, både selvstendig og i små grupper, har stor plass i undervisningsopplegget.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Enkeltemnestudenter kan kun melde seg til emnet fra 11. januar 2008, dersom det er ledig kapasitet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse

Overlappende emner

Noen av emnene ved HF kan overlappe med gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Undervisningen gis i form av forelesninger og seminarer (10dblt). Studentenes skriveprosess er en vesentlig del av undervisningsopplegget. Studentene veksler mellom oppgaveskriving og kommentering av hverandres arbeid.

Obligatorisk aktivitet: Underveis i semesteret skal det leveres utkast til semesteroppgaven i Fronter. Innleveringsfristene vil bli gjort kjent i detaljert undervisningsplan.

Se Retningslinjer for obligatorisk undervisningsaktivitet ved IKOS

Eksamen

Utkast til semesteroppgaven må være innlevert til gjeldende frister for å kunne gå opp til eksamen.

Emnet vurderes med en semesteroppgave som innleveres ved slutten av semesteret.

Oppgaven skal ha et omfang på 8 - 10 sider (ca 2300 tegn per side). Oppgavelyden gjøres kjent av faglærer ved semesterstart.

Ved innlevering av semesteroppgaven skal studenten også levere obligatorisk erklæring vedrørende fusk

Vurderingsformen er integrert i undervisningen og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten opptak til undervisningen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Emnet kan inngå i en 20- eller 40 poengs enhet innenfor Program for asiatiske og afrikanske studier, studieretning for Øst-Asia, eller som enkeltemne i andre programmer med språk-, kultur- og samfunnstudier.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet er erstattet av JAP2502

Undervisningsspråk

Norsk