Japansk E - obligatorisk studieopphold i Japan

Som student på Japansk med Japan-studier reiser du ut på et fem måneders studieopphold i Japan i femte semester. Oppholdet vil gi deg et stort språklig utbytte, og mulighet til å komme tett på hverdagen i landet.

Studieoppholdet er en obligatorisk del av emnet JAP3010 - Japansk E.

Våre samarbeidsuniversiteter:

 • Josai International University

 • Kwansei Gakuin University

 • Kansai Gaidai

 • Tokai

 • Meijo University

Søknad

 • Fyll ut nettskjema for å søke om utveksling til instituttet. Søknadsfrist 1. mars.
 • Når du har fått beskjed om hvilket universitet du er innstilt ved, må du søke opptak til universitetet i Japan. De ulike universitetene har forskjellige søknadsprosedyrer og søknadsfrister. På bakgrunn av hvilket universtitet du skal til, vil studiekonsulenten gi deg en frist for når du må levere ferdig utfylte søknadspapirer til instituttet.

Japanske universiteter krever en god del dokumentasjon i forbindelse med søknaden. Derfor må du begynne med søknadsprosedyren i god tid.

Viktige registreringer

 • Fyll ut nettskjema til instituttet og søknad til universitet du skal til (se informasjon under søknad).
 • Fyll ut nettskjema for utenlandsopphold. Skjemaet sendes ut på e-post i slutten av mai, etter at sensuren for Japansk D er klar. Du må fylle ut skjemaet innen en gitt frist for å kunne søke støtte fra Lånekassen.
 • Sett deg inn i informasjonen "Trygg i utlandet".
 • Fyll ut obligatorisk egenerklæring om studieopphold i utlandet i regi av Universitetet i Oslo.
 • Registrere deg på www.reiseregistrering.no
 • Betal semesteravgift og meld deg til undervisning og eksamen i JAP3010 - Japansk E i Studentweb innen ordinære frister.

Obligatorisk aktivitet

For å kunne fortsette på JAP3010 - Japansk E og avlegge eksamen i vårsemesteret må du: 

 • Delta i undervisningen
 • Få godkjent oppgaveinnleveringer
 • Bestå prøvene underveis i semesteret
 • Bestå de avsluttende prøvene i de forskjellige kursene

Det gis ikke fri fra undervisning og prøver med mindre du er syk eller skadet.

Tilrettelegging/fritak

Kun studenter med morsmålskompetanse eller bestått og dokumentert JLPT (Japanese Language Proficiency Test) N1 kan søke fritak fra utreise.

Finansiering fra Lånekassen

Lånekassen gir støtte til oppholdet etter gjeldende regler. I tillegg til basisstøtte, som er lik for alle studenter, gir Lånekassen skolepengestøtte og reisetillegg i form av 70 prosent stipend og 30 prosent lån. Instituttet rapporterer elektronisk til Lånekassen at du skal på utveksling. Vent derfor med å søke til du får beskjed av studiekonsulenten om at alt er klart (vanligvis i slutten av mai). Husk å laste opp opptaksbrevet fra universitetet sammen med søknaden. Det originale opptaksbeviset skal du beholde selv, for dette må du ha med deg til Japan. Sørg for å signere gjeldsbrevet som du får tilsendt fra Lånekassen elektronisk. Da får du raskere pengene på konto. 

Vi gjør oppmerksom på at de japanske universitetene ikke sender opptakspapirene til UiO før sent i juli/første halvdel av august. For de som skal betale skolepenger (Josai) sender universitet opptakspapirene elektronisk først til studiekonsulenten i juni.

Visum

Studentvisum utstedes hos Den japanske ambassaden i Oslo. 

Når du blir bedt om å oppgi "Guarantor or reference in Japan" og "Inviter in Japan", så tilsvarer dette universitetet i Japan. Kontaktopplysningene til universitetet vil du finne i opptakspapirene dine.

Det tar ca. 1 uke for norske statsborgere å få visum, og en del lengre tid dersom man ikke er norsk statsborger. Sørg for å få visum i god tid før avreise.

De japanske universitetene søker Det japanske immigrasjonskontoret om CoE på studentenes vegne. Disse attestene blir deretter sendt til instituttet, og du må selv komme og hente ditt CoE hos studiekonsulenten. Du vil motta en e-post fra studiekonsulenten når ditt CoE har ankommet (vanligvis ca. en måned før avreise).

Forsikring

Du er selv ansvarlig for å ordne med nødvendige forsikringer. Sørg for å ha en reiseforsikring som dekker hele utenlandsoppholdet. Se for eksempel  ANSAs studentforsikring, eller rådfør deg med ditt forsikringsselskap. 

Sett deg grundig inn i hvilke rettigheter du har dersom du får behov for helsetjenester under studieoppholdet i Japan. Les detaljert informasjon om dette på helsenorge.no.

De japanske universitetene pålegger i tillegg utvekslingsstudenter å kjøpe tilleggsforsikring (sykeforsikring) av dem.

Reisemåte

Studentene må selv sørge for reise tur/retur Japan. Det kan være lurt å undersøke priser flere steder. Pass på å bestille i god tid, for det kan fort bli fullt. Vi ønsker at flest mulig studenter ankommer samtidig, slik at det blir enklere å organisere felles pick-up på flyplassen. 

NB! Mange studenter ønsker å ankomme Japan en stund før studiene starter. Vi anbefaler ikke å bestille flybillett med avreisedato lenge før studiestart i Japan, da dette vil innebære en risiko for at du ikke vil motta CoE-beviset i tide til å søke visum. CoE-bevisene skal ankomme senest en måneds tid før studiestart i Japan. 

Vaksiner

Du må selv undersøke hvilke vaksiner som er nødvendige. Noen vaksiner skal tas i flere omganger, så vær ute i god tid. Se UiOs nettside for å reise sikkert i utlandet.

Norges ambassade i Japan

Royal Norwegian Embassy
5-12-2 Minami Azabu, Minato-ku
Tokyo 106-0047
Japan

Tlf.: +81-3-6408-8100   (fra Norge: Tlf.: +47 23 95 25 00)
Fax: +81-3-6408-8199
E-post: emb.tokyo@mfa.no
Nettside: http://www.norway.or.jp/Embassy/english/

Kontakt ved UiO

Fagansvarlig Tomoko Hansen

Studiekonsulenten på japansk

Publisert 10. jan. 2014 11:33 - Sist endret 28. apr. 2020 14:41