Dette emnet er nedlagt

KOS4002 – Feltarbeid som metode og praksis

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er et metodekurs for masterstudenter som gir en innføring i teoretiske og praktiske sider ved feltarbeid som metode, med utgangspunkt i kulturfaglige tradisjoner.

Hva lærer du?

Emnet gir studentene
• et grunnlag for valg av metode i relasjon til kildeskaping og kildevurdering og gir slik sett metodisk grunnkunnskap for alle som skriver feltarbeidsbaserte masteroppgaver.
• innsikt i teoretiske premisser for kvalitative metoder
• forståelse for kildekritiske og etiske spørsmål
• praktisk erfaring med ulike former for kildeskaping

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på mastergradsstudiet ved Program for kulturhistorie og museologi, Program for religionshistorie eller Program for asiatiske og afrikanske studier.

Anbefalte forkunnskaper

Se de ulike masterprogrammenes studieretningssider - under lenken oppbyggning og gjennomføring.

Undervisning

Undervisningen gis som en kombinasjon av forelesninger og seminarer (totalt 10 dblt, se detaljert undervisningsplan)
Det forutsettes aktiv deltagelse fra studentenes side, også i form av oppgavefremlegg underveis i semesteret på seminarene.

Se Retningslinjer for obligatorisk undervisningsaktivitet ved HF

Eksamen

Emnet vurderes med en semesteroppgave. Oppgaven skal ha et omfang på 8-10 sider (2300 tegn pr. side inkl. mellomrom, linjeavstand 1,5). Litteraturliste og forside kommer i tillegg. Krav til oppgavens utforming gjøres kjent av emneansvarlig lærer ved semesterstart.

Semesteroppgaven kan besvares på enten norsk eller engelsk. Ved innlevering av semesteroppgaven skal studenten også levere obligatorisk erklæring vedrørende fusk. Vurderingsformen er integrert i undervisningen og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten opptak til undervisningen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Underveisevaluering KOS4002

Periodisk evaluering KOS4002

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Siste gang vår 2011

Eksamen

Siste gang vår 2011

Undervisningsspråk

Norsk