KULH4002 – Kulturhistoriens tolkningspraksiser

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hvordan arbeider du fram en kulturhistorisk analyse? Emnet gir deg innføring i noen av kulturhistoriens tolkningspraksiser. Hva innebærer det å nærlese en historisk tekst? Hvordan kan sosiale og institusjonelle forhold leses ut av en gjenstand? Hva kan fotografier fortelle? Hvordan tolker du meningsinnholdet i et intervju?

Emnet presenterer tilnærminger til ulike kulturhistoriske kilder, og du blir trenet i å se hvordan kulturhistorisk analyse foregår på tvers av og i kombinasjon av kildekategorier. Samtidig vil det vitenskapsteoretiske grunnlaget for kulturhistorisk forskning bli tatt opp til diskusjon.

Hva lærer du?

Du skal i første rekke lære å stille ulike typer spørsmål til et forskningsmateriale, og å forstå sammenhengen mellom tolkning, teorigrunnlag og kildevalg. Du skal også reflektere over hvilken vitenskapsteoretisk grunn din egen tolkningspraksis hviler på. Sammen med KULH4001 – Kulturhistoriens teori (nedlagt) vil emnet gi deg et metodisk og teoretisk grunnlag for arbeidet med masteroppgaven.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Opptak på Masterprogram i kulturhistorie og museologi

Undervisning

Undervisningen gis i form av forelesninger og seminarer (totalt 10 dblt, se detaljert undervisningsplan) . Det forutsettes at studentene deltar aktivt i undervisningen. Det er obligatorisk å holde et seminarinnlegg i løpet av semesteret.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Mappe. Eksamen skal ha et omfang på 8-10 sider (ca 2300 tegn per side).

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Evaluering av emnet

Periodisk evaluering

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Emnet tilbys siste gang våren 2015

Eksamen

Undervisningsspråk

Norsk