Dette emnet er nedlagt

MØNA4110 – Leseemne i Midtøsten-studier

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Leseemnet tilpasses den individuelle masterstudent på Midtøsten-studier og den tematikken oppgaven er ment å ta for seg. Du legger opp eget pensum i samråd med faglærer. Litteraturen velges slik at den gir god allmenn orientering om et emneområde og dets plass i en større sammenheng. Litteraturen skal vise forskjellige problemstillinger og -løsninger. Elementære fremstillinger kan ikke inngå som en del av pensum, og omfanget skal være på ca 1000 sider.

Hva lærer du?

Etter gjennomført emne skal du ha:

  • innsikt i akademisk skriving, drøfting og argumentasjon
  • skjerpet evne til kritisk lesning
  • fått god forståelse av et akademisk sakskompleks innenfor Midtøsten-studier
  • bedret dine kunnskaper om Midtøsten
  • erfaring med å sammenfatte og fremstille et saksfelt

Karakteren vil indikere hvor godt du har maktet dette.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Det kreves opptak til masterprogrammet i Midtøsten-studier.

Overlappende emner

Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Undervisningen gis i form av individuell veiledning. Det forventes at studenten leser på egenhånd, og pensum vil være på ca. 1000 sider.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Semesteroppgave

Arbeidet på emnet i løpet av semesteret skal munne ut i en semesteroppgave på 8–10 sider (ca 2300 tegn per side). Oppgaveteksten er den vi formulerer sammen etter første møte. Det er dine interesser som student som skal styre valget, men det er faglærer som må kvalitetssikre det. Arbeidet med oppgaven strekker seg over hele semesteret.

Før du skriver oppgaver eller eksamener, bør du lære deg reglene for riktig bruk av sitater og referanser.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2015

Eksamen

Vår 2015

Undervisningsspråk

Norsk