Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en allsidig presentasjon av klassiske persisk litteratur og omfatter en ekstensiv lesing av både skjønnlitteratur og sakprosa. Gjennom sentrale tekster fra og med den persiske litterære renessansen til den konstitusjonelle revolusjonen gis en oversikt over den litterære utviklingen i den persiske kultursfæren. Hovedvekten ligger på perioden 950 til 1450. Poetikk og metrikk inngår i kurset som også tilbyr en fordypning og kritisk lesing i et forfatterskap eller en litterær epoke.

Hva lærer du?

Har du fulgt undervisningen og lest pensum, forventes du

  • å ha en slik ferdighet i lesing av klassisk persisk at du kan benytte den omfattende persiskspråklige litteratur innenfor iranistikken med fullt utbytte
  • å ha gode kunnskaper om hovedlinjerne i den klassiske litteraturhistorien
  • å ha god kjennskap til litteraturens sosiale, politiske og kulturelle kontekst i forskjellige perioder
  • å være i stand til å foreta litterær analyse, anvende et relevant begrepsapparat og sette litteraturen i en større sammenheng

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Studenten må ha studierett på masterprogrammet i Asiatiske og afrikanske studier, studieretning HFM2-AAS008 eller studieretning HFM2-AAS009.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

80 studiepoeng i persisk ( PER1110 – Persisk språk 1, PER1120 – Persian Language 2, PER2110 – Persian Language 3, PER2120 – Persisk språk 4 i bachelorstudiet) eller tilsvarende kunnskaper ervervet annetstedsfra.

Anbefalte forkunnskaper

80 studiepoeng i persisk ( PER1110 – Persisk språk 1, PER1120 – Persian Language 2, PER2110 – Persian Language 3, PER2120 – Persisk språk 4 i bachelorstudiet) eller tilsvarende kunnskaper ervervet annetstedsfra, samt minimum 20 studiepoeng i arabisk ARA1110 – Arabisk språk 1 (nedlagt). Pensumlitteraturen er på persisk, engelsk og norsk.

Overlappende emner

Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Undervisningen gis i form av veiledning.

Studentene skriver en kvalifiseringsoppgave på 4-5 sider. Referanse-/litteraturliste kommer i tillegg. Besvarelsen skal være maskinskrevet i 12 pkt. skriftstørrelse og 1,5 linjeavstand.

Det er studentens ansvar å innhente informasjon om kvalifiseringsoppgaven er godkjent eller ikke godkjent.
Se Felles retningslinjer for obligatorisk aktivitet ved HF

Eksamen

Kvalifiseringsoppgaven må være godkjent for å kunne avlegge eksamen i emnet.

Skriftlig eksamen (4 timer).

Hjelpemidler

Tillatte hjelpemidler på eksamen: Enspråklige ordbøker etter eget valg.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

PER4120 periodisk evaluering V08 (pdf)

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2012

Eksamen

Høst 2012

Undervisningsspråk

Svensk