Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Masteroppgaven er siste og største stykke arbeid i masterutdanningen og vil strekke seg over et helt år. Selve oppgaven skal omfatte fra 70 til 100 sider (à ca. 2300 tegn uten mellomrom) og være et selvstendig vitenskapelig arbeid.

Oppgaven skrives på norsk eller engelsk, eventuelt på et annet skandinavisk språk. Til oppgaven skal du bruke kilder både på persisk og på vestlige språk. Tema og problemstilling for oppgaven velges vanligvis i samråd med en veileder og kan hentes fra et bredt spekter tilknyttet persisk språk, kultur og samfunn.

Det anbefales å velge et tema hvor du kan få spesialisert veiledning. Alternativet er ikke-spesialisert veiledning, hvor mer avhenger av deg selv.

I tillegg til veiledningen deltar du, fra andre semesteret av, på «Fagseminar/Kollokviegruppe Midtøsten». Her vil det være møter omtrent en gang i måneden, hvor du og andre studenter legger frem skisser og utkast for hverandre.

Vi anbefaler at et feltarbeid inngår som en del av masteroppgaven. Det vil si at du selv reiser til Midtøsten og samler inn eget materiale. Normalt vil et feltarbeid strekke seg over 1-3 måneder. Feltarbeidet gjennomføres i samråd med veileder og vi vil hjelpe i den grad vi kan med kontakter og annet. Feltarbeidet er en nødvendig del av en utdannelse som tar sikte på dyp innsikt i den persiskspråkige kulturens mangfoldighet.

Hva lærer du?

Etter innlevert masteroppgave forventes du ha

  • samlet relevant materiale.
  • tilegnet deg spesiell innsikt i det temaet du valgte for oppgaven, og i den relevante faglitteraturen.
  • vist at du kan formulere en problemstilling og strukturere en oppgave slik at problemstillingen kan belyses.
  • selvstendig analysert dette materiale i lys av en relevant teori og ved hjelp av en vitenskapelig metode.
  • lært å fremstille en lengre sammenhengende akademisk tekst.

Karakteren du får viser i hvilken grad du samlet sett har oppnådd disse ferdighetene.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på masterprogrammet i persisk under Program for asiatiske og afrikanske studier samt bestått alle de 6 innledende emner under denne studieretningen.

Overlappende emner

Studenten må selv påse at innholdet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Individuell veiledning er en obligatorisk undervisningsaktivitet. Det gis inntil 15 timer individuell veiledning for en oppgave på 60 studiepoeng. Veileder tildeles av instituttet. Veiledningsforholdet inngåes ved undertegnelse av veiledningsavtale og følger disse retningslinjene. I tillegg organiseres kollokvier av hvert enkelt fag. Her legger masterstudenten frem og får diskutert utkast til kapitler, prosjektskisser, intervjuguider eller liknende. Kollokviene vil bli ledet av vitenskapelig ansatte.

Eksamen

Masteroppgaven leveres innen oppgitte frister.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

60

Nivå

Master

Undervisning

Over to semestre, oppstart hver vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk og engelsk.