Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Jødedommen er fra én side sett en etnisk religion, knyttet til et spesielt folk og et spesielt land, Israel; men ettersom flertallet av verdens jøder lever utenfor dette landet, gjelder jødedommen samtidig som en av de klassiske verdensreligionene. På en grunnleggende måte har den bidratt til framveksten og utviklingen av både kristendommen og islam, og den har utgjort en betydelig kulturformende kraft i flere verdensdeler, spesielt i Midtøsten, Europa og USA. Kurset gir en innføring i jødedommens historie, kultur, skrifter, tro og rituelle liv i fortid og nåtid. Hovedvekten ligger på den rabbinske jødedommen, men interessen gjelder også den jødiske mystikken (kabbala) og folkereligiøsiteten.

Hva lærer du?

Kurset skal gi en kunnskapsbasert forståelse av jødedommens historie, av sentrale element i jødisk tro og praksis og av aktuelle utfordringer som denne religionen står overfor i verden i dag. Som ledd i en religionshistorisk 60- eller 80-gruppe kvalifiserer det til religions- og livssynsundervisning i grunn- og videregående skole, men det gir også gode forutsetninger for ulike typer arbeid knyttet til annen kunnskaps- og kulturformidling.

Gjennom undervisning og egenstudier skal studenten utvikle evne til kritisk lesning og akademisk skriving.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Enkeltemnestudenter kan kun melde seg til emnet fra 9. januar, dersom det er ledig kapasitet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever generell studiekompetanse og gode leseferdigheter i engelsk.

Overlappende emner

Noen av emnene ved HF kan overlappe med gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for. For mer informasjon om overlapp for dette emnet, ta kontakt med det instituttet som tilbyr emnet.

Undervisning

Undervisningen er en kombinasjon av forelesninger (7 dblt) og seminarer som strekker seg over hele semesteret. Seminarene består av 4 samlinger med gruppeundervisning, samt nettundervisning i det virtuelle klasserommet Fronter.

Ved semesterstart blir det lagt fram en eller to kvalifiseringsoppgaver. Hver student må skrive og få godkjent minst én av disse oppgavene for å få gå opp til eksamen. Hver oppgave skal ha et omfang på ca. 2 -3 sider (2300 tegn per side) og leveres i Fronter. Innleveringsfristene vil bli gjort kjent i detaljert undervisningsplan.

Sammen med kvalifiseringsoppgaven skal studenten levere obligatorisk erklæring vedrørende fusk

Det er studentens ansvar å innhente informasjon om kvalifiseringsoppgaven er godkjent eller ikke godkjent.

Se Retningslinjer for obligatorisk undervisningsaktivitet ved HF

Eksamen

Kvalifiseringsoppgaven må være godkjent for at studenten skal kunne gå opp til eksamen i emnet.

Emnet vurderes med en 4-timers skriftlig eksamen ved slutten av semesteret.

Vurderingsformen er integrert i undervisningen, og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten opptak til undervisningen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Periodisk emnerapport REL1040 V09

Annet

Se også studieinformasjon på instituttets hjemmesider: Studier ved IKOS

Studenter med behov for tilrettelegging av undervisning/eksamen se UiOs infoside

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Emnet tilbys siste gang våren 2009, men erstattes av REL2240 Jødedommen

Eksamen

Emnet tilbys siste gang våren 2009, men erstattes av REL2240 Jødedommen

Undervisningsspråk

Norsk