Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en historisk og teoretisk presentasjon av Henrik Ibsens dramatikk i sammenheng med norsk og europeisk teater fra ca.1850 til i dag. Ibsens liv og virke faller sammen med utviklingen av den borgerlige teaterinstitusjonen i Norge og videre med det moderne teatrets gjennombrudd.

Ibsen fikk sin dannelse som teaterpraktiker i norsk teaters nasjonalromantiske periode. Han løsrev seg fra norsk praksis ved å følge trender innenfor europeisk teater da han forfattet sine realistiske og symbolistiske skuespill. I denne perioden fikk hans dramatikk en stadig større internasjonal betydning, og skuespillene ble lest, spilt og debattert over hele Europa. Etterhvert har de fått stor utbredelse også globalt.

Med utgangspunkt i 6 av Ibsens dramaer vil vi i denne forelesningsrekken analysere dramatikerens tematikk og teatrale virkemidler i relasjon til ulike sceniske tolkninger og skiftende tiders teatersyn.

Hva lærer du?

Har du fulgt undervisningen og lest pensum, forventes du å ha:

  • innsikt i Ibsens liv og verk som en del av hans samtid og hans samtids teater, via historiske og teoretiske perspektiver
  • forståelse for hvordan samspillet mellom teatertekst og teaterpraksis preges både av skiftende sceniske konvensjoner og av individuelle tolkninger
  • grunnlag for en faglig vurdering av Ibsens betydning som dramatiker i en vestlig og global kontekst

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

TEA1100 – Grunnemne i europeisk teaterhistorie (nedlagt) og TEA1200 – Teaterteori og manifester (nedlagt)

Emnet fordrer gode leseferdigheter i engelsk og skandinaviske språk.

Overlappende emner

Emnet er dobbeltkodet med TEA4013. Studenter som har tatt emnet TEA2113 på bachelornivå kan ikke ta TEA4013.

Noen av emnene ved HF kan overlappe med gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.
For mer informasjon om overlapp for dette
emnet, ta kontakt med det instituttet som tilbyr emnet.

Undervisning

Undervisningen er en kombinasjon av forelesninger (7 dblt) og seminarer som strekker seg over hele semesteret. Seminarene består av 7 samlinger med gruppeundervisning, samt nettundervisning i det virtuelle klasserommet Fronter.

Ved semesterstart blir det lagt fram to kvalifiseringsoppgaver. Hver student må skrive og få godkjent én av disse oppgavene for å få gå opp til eksamen. Hver oppgave skal ha et omfang på ca. 2 -3 sider (2300 tegn per side) og leveres i Fronter. Innleveringsfristene vil bli gjort kjent i detaljert undervisningsplan.

Sammen med kvalifiseringsoppgaven skal studenten levere obligatorisk erklæring vedrørende fusk.

Det er studentens ansvar å innhente informasjon om kvalifiseringsoppgaven er godkjent eller ikke godkjent.

Se Retningslinjer for obligatorisk undervisningsaktivitet ved HF

Undervisningen går over hele semesteret i henhold til § 4.1 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo

Eksamen

Kvalifiseringsoppgaven må være godkjent for at studenten skal kunne gå opp til eksamen i emnet.

Emnet vurderes med en 3-dagers hjemmeeksamen ved slutten av semesteret. Oppgaven skal være på ca. 6-8 sider (2300 tegn per side, 12 pkt, Times New Roman).

Sammen med hjemmeoppgaven skal studenten levere obligatorisk erklæring vedrørende fusk.

Vurderingsformen er integrert i undervisningen og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten opptak til undervisningen.

 

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Underveisevaluering ble gjennomført i tilknytning til undervisningen 4. april 2008. Metode: muntlig

Periodisk emnerapport vår 2008

Periodisk emnerapport høst 2009

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2013

Alternerer med andre fordypningsemner.

Eksamen

Høst 2013

Alternerer med andre fordypningsemner.

Undervisningsspråk

Norsk