Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i middelalderteatrets mangfold av teatrale uttrykksformer og kulturelle funksjoner. Kirkespill, pasjonsspill, mysterier og moraliteter ses i sammenheng med folkelige fester, gjøglertradisjoner og hoffkultur. Leselisten omfatter oversiktsverk over middelalderteatret og enkeltartikler om sentrale emner innen middelalderteatret, dessuten en rekke spilltekster. Pensum er på 1000 sider.

Hva lærer du?

Med teateret som innfallsvinkel skal studentene gis en generell forståelse av det europeiske middelaldersamfunn der spennet mellom en herskende kristen ideologi og understrømmer av andre ideologier gjorde den tilsynelatende enhetlige kulturen synkretistisk. I kurset legges det vekt på å plassere middelalderen som en teaterepoke i tett sammenheng med den øvrige europeiske teaterhistorien.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever generell studiekompetanse og gode leseferdigheter i engelsk.

Anbefalte forkunnskaper

TEA1100 – Grunnemne i europeisk teaterhistorie (nedlagt) og TEA1200 – Teaterteori og manifester (nedlagt)

Overlappende emner

Noen av emnene ved HF kan overlappes av gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Det vil bli gitt 7 dobbeltforelesninger og 4 seminarer i emnet i tillegg til IKT-basert undervisning.

I løpet av semesteret blir det lagt fram tre kvalifiseringsoppgaver. Hver student må få godkjent to av disse oppgavene for å få gå opp til eksamen. Kvalifiseringsoppgavene kan være av både muntlig og skriftlig karakter. Innleveringsfristene vil bli gjort kjent i detaljert undervisningsplan.

Eksamen

Studentene leverer en hjemmeoppgave over oppgitt tema på slutten av semesteret. Studenten får 3 dager på å skrive oppgaven.

Det er kun mulig å ta eksamen for de studenter som har fått sine kvalifiseringsoppgaver godkjent av emneansvarlig / nettlærer.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Emnet kan inngå i Program for kultur- og idéstudier, Program for estetiske studier, eller som enkeltemne i andre programmer med språk-, kultur- og samfunnsstudier. Se også studieinformasjon på instituttets hjemmesider. Studier ved IKOS

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Høst 2006

Eksamen

Høst 2006

Undervisningsspråk

Norsk