Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Det gis en innføring i grunnleggende teorier og metoder i analyse av teater, teaterforestillinger og ulike teatrale hendelser. Videre legges det opp til en fordypning i problemstillinger knyttet til teaterhendelsen som kulturelt og estetisk fenomen. Leselisten omfatter tekster over perspektiver på teater som hendelse, med utgangspunkt i analytisk teori og praksis.

Hva lærer du?

Studenten skal tilegne seg teoretisk og analytisk kompetanse knyttet til lesning av pensumverk og analyser av teater og teatrale hendelser. Studenten skal få øvelse i oppgaveskriving i et eget seminar.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Enkeltemnestudenter kan kun melde seg til emnet fra 15. januar 2010, dersom det er ledig kapasitet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

TEA1100 – Grunnemne i europeisk teaterhistorie (nedlagt) og TEA1200 – Teaterteori og manifester (nedlagt)

Emnet fordrer gode leseferdigheter i engelsk.

Overlappende emner

Noen av emnene ved HF kan overlappe med gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for. For mer informasjon om overlapp for dette emnet, ta kontakt med det instituttet som tilbyr emnet.

Undervisning

Det vil bli gitt 7 dobbeltforelesninger og 4 seminarer i emnet. Undervisningen er en kombinasjon av forelesninger (7 dblt) og seminarer som strekker seg over hele semesteret. Seminarene består av 7 samlinger med gruppeundervisning, samt nettundervisning i det virtuelle klasserommet Fronter.

Ved semesterstart blir det lagt fram to kvalifiseringsoppgaver. Hver student må skrive og få godkjent en av disse oppgavene for å få gå opp til eksamen. Hver oppgave skal ha et omfang på ca. 2 -3 sider (2300 tegn per side) og leveres i Fronter. Innleveringsfristene vil bli gjort kjent i detaljert undervisningsplan.

Sammen med kvalifiseringsoppgaven skal studenten levere obligatorisk erklæring vedrørende fusk.

Det er studentens ansvar å innhente informasjon om kvalifiseringsoppgaven er godkjent eller ikke godkjent.

Se Retningslinjer for obligatorisk undervisningsaktivitet ved IKOS

Undervisningen går over hele semesteret i henhold til § 4.1 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo

Eksamen

Kvalifiseringsoppgaven må være godkjent for at studenten skal kunne gå opp til eksamen i emnet.

Emnet vurderes med en 3-dagers hjemmeeksamen ved slutten av semesteret. Oppgaven skal være på ca. 4-6 sider (2300 tegn per side).

Sammen med hjemmeoppgaven skal studenten levere obligatorisk erklæring vedrørende fusk.

Vurderingsformen er integrert i undervisningen og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten opptak til undervisningen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Underveisevaluering ble gjennomført i tilknytning til undervisningen 31. mars 2008. Metode: skriftlig

Periodisk emnerapport vår 2008

Periodisk emnerapport vår 2010

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2010

EMNET ER NEDLAGT

Eksamen

Vår 2010

Undervisningsspråk

Norsk

Undervisningsspråket er normalt norsk, men emnet kan tilbys på engelsk dersom det er behov for det.