Dette emnet er nedlagt

ARB1404 – Formidling og dialog i arbeidslivet

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kommunikasjon er en grunnleggende kompetanse i dagens og morgendagens arbeidsliv – uavhengig av bransje og fag. Retorikk er kunnskapen om hvordan du formidler tydelig og troverdig i skriftlig og muntlig form. Dette emnet gir innsikt i prinsipper for god formidling av fagkunnskap. Retorikk og historiefortelling er de sentrale teoretiske tilnærmingene. Emnet gir praktiske ferdigheter i muntlig kommunikasjon til bruk i faglige presentasjoner og møter. Sentrale temaer er forståelighet, troverdighet, publikumskontakt, historiefortelling, kroppsspråk, dialog og samarbeid. Undervisningen vil i stor grad bestå av praktiske øvelser som vil forutsette aktiv deltakelse.

Hva lærer du?

Når du har gjennomført dette emnet, skal du kunne

  • Presentere et faglig emne på en forståelig og overbevisende måte
  • Skape kontakt med publikum og engasjement for din sak
  • Bruke kroppen og stemmen på en formålstjenlig måte i presentasjoner
  • Bruke teknologiske presentasjonsverktøy fornuftig
  • Bruke historiefortelling som metode
  • Legge til rette for god dialog i møter og diskusjoner
  • Veilede og gi råd til andre om god muntlig kommunikasjon

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Undervisningen vil bestå av forelesninger og praktiske øvelser med veiledning og tilbakemelding fra lærer. Studentene vil kunne deles i mindre grupper under gjennomføringen av de praktiske øvelsene, og vil dermed kunne innebære lengre samlede økter. Alle studentene må gjennomføre en øvelse i muntlig fremføring og en kortere skriftlig kvalifiseringsoppgave. Begge må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. I tillegg kreves det tilstedeværelse på minimum 75 % av undervisningen.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste gangene emnet tilbys.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen er en muntlig prøveforelesning.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2019

Eksamen

Høst 2019

Undervisningsspråk

Norsk