Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Det faglige temaet på dette emnet skifter fra semester til semester og vil reflektere forskningen til den som underviser i det aktuelle semesteret.

Tema våren 2021: Innføring i moderne irsk.

Hva lærer du?

Studenten skal kunne nærlese en middelaldertekst og ved hjelp av språklige og litterære kriterier kunne plassere det kontekstuelt i tid og rom og i tradisjonen den hører hjemme i.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Det forutsettes minimum 5 påmeldte studenter for at emnet skal gå.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot IRSK4160 – Fordypningsemne i keltisk

Undervisning

28 timer seminarundervisning. Underveis i semesteret skal studentene levere kvalifiserende skriftlig oppgave eller holde muntlig innlegg. Det er krav om obligatorisk aktivitet for å kunne framstille seg til eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamenen er en hjemmeoppgave med 3 dagers innleveringsfrist.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2021

Emnet tilbys uregelmessig

Eksamen

Samme semester som undervisningen gis

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)