Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Gjennomgåelse av irsk grammatikk, særlig syntaks og idiomatikk, også med referanse til talespråket. Mye av studiet vil skje gjennom arbeid med oversettelser.

Hva lærer du?

Studenten skal settes i stand til å redegjøre irsk prosa på et avansert nivå og framvise en viss beherskelse av skriftlig og muntlig oversettelse til og fra irsk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Ca. 4 timer pr. uke i 12 uker

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

To obligatoriske oppgaver (2-3 sider) som må leveres og godkjennes i løpet av semesteret for å få lov til å gå opp til eksamen. Den ene oppgaven må besvares på irsk. En 4-timers avsluttende skriftlig eksamen.

Hjelpemidler

Ordbøker irsk-engelsk, engelsk-irsk tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Den nedre grensa for deltakarar er relativ i forhold til andre kurs på dette nivået i studieløpet. Øvre grense på 30 studentar.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2007

Eksamen

Samme semester som det gis undervisning

Undervisningsspråk

Norsk