IRSK4180 – Veiledet lesning i keltisk, særlig irsk, språk og filologi A

Kort om emnet

Studenten leser litteratur som velges ut i samråd med veileder.

Hva lærer du?

Kunnskaper innenfor et område som supplerer studentens øvrige studier og som ikke undervises regulært.

Opptak og adgangsregulering

Opptak til emnet er begrenset til studenter på masterprogrammene Viking and Medieval Studies (master's two years) og Viking and Medieval Norse Studies (master's two years).

Emnet gis som en avtale mellom student og institutt/veileder der det er naturlig i studentens studieplan. For oppmelding: kontakt studiekonsulent.

Undervisning

Regelmessige møter med veileder.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

En semesteroppgave danner grunnlaget for karaktersetting.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

 

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Emnet gis som en avtale mellom student og veileder der det er naturlig i studentens studieplan.

Eksamen

Samme semester som undervisningen gis.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)