Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset gir en innføring i moderne sosiolingvistikk. I fokus vil være variasjon i språkbruk og hvordan den er en del av vår språklige kompetanse. Noen av de temaene som vil bli drøftet er språkvalg, regional og sosial variasjon, språk og kjønn, språk og makt, tospråklighet, språkbevaring og språkskifte, språksosialisering, tverrkulturell kommunikasjon m.m. Fokus vil variere noe fra år til år.

Hva lærer du?

Kurset skal gi grunnleggende kunnskap om noen sentrale teorier og metoder innen sosiolingvistikk. Kurset skal gi øvelse i skriftlig og muntlig presentasjon av disse og i de argumentasjonsmåter som er vanlige i tilknytning til temaene.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det er en fordel om studenten har tatt EXFAC03-SPR – Examen facultatum, språkvitenskap, men det er ikke et krav.

Undervisning

Kurset går med 2-4 timer forelesninger i uken og enkelte undervisningspauser underveis i semesteret.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Det er krav om to obligatoriske oppgaver som må godkjennes før avsluttende 4-timers skriftlig eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emnerapport høst 2007

Annet

Minimum 5 studenter. Studenter som er tatt opp til et studieprogram der emnet inngår, blir prioriterte.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2007

Eksamen

Samme semesteret som det gis undervisning.

Undervisningsspråk

Norsk