Dette emnet er nedlagt

MAS1521 – Norrøn før-kristen religion - generell innføring

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en oversikt over vikingtidens religion, mytologi og kultus. Emnet gir en innføring i vikingtidens gude- og maktverden, kosmologi, ritualer, menneskesyn og diskuterer sammenhengen mellom religion og samfunn.

Hva lærer du?

Emnet skal gi kjennskap til de viktigste emneområder av vikingtidens religion samt viktige diskusjonstema i forskningen på feltet. Emnet kan danne grunnlag for utdypende studier i påbyggingsemner. Kan inngå i kombinasjoner med flere fagfelt, som f. eks. religionshistorie, norrøn filologi, arkeologi, kunsthistorie, historie.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Kjennskap til religionshistoriens metoder og teorier er en fordel, men ikke et krav.

Undervisning

Undervisningen omfatter forelesninger som strekker seg over mestedelen av semesteret. Studentene oppfordres til å danne kollokviegrupper og arbeide selvstendig med deler av stoffet.

Eksamen

Studentenes kunnskaper vurderes ved en 4-timers skriftlig slutteksamen. Besvarelsen får bokstavkarakter. Ved sykdomsforfall, dokumentert med legeerklæring, kan man søke om utsatt/ny eksamen i påfølgende semester.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Annet

Det tas forbehold om endringer.

Dersom du har en funksjonshemning eller en sykdom som fører til vesentlige ulemper i eksamenssituasjonen i forhold til andre, kan du søke om tilrettlegging til eksamen.

Obligatorisk erklæring vedrørende fusk skal leveres med alle obligatoriske kvalifiseringsoppgaver og eksamensbesvarelser:
Obligatorisk erklæring bokmål
Obligatorisk erklæring nynorsk

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver vår

Emnet gis siste gang våren 2010

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk