Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Gjennomgang av norrøn litteratur, basert på tekster på originalspråket. Skaldedikt, Edda-dikt, utvalg av prosatekster der ulike sjangerer er representert.

Hva lærer du?

Studentene får kjennskap til de viktigste norrøne verseformer og de karakteristiske stiltrekk ved ulike sjangerer innen norrøn litteratur.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

NFI1101 – Norrøn grammatikk og eldre språkhistorie og enten NFI1320 – Norrøn litteratur 1 (Nordisk litteratur fram til 1500) eller NFI1320E – Old Norse Literature 1 (nedlagt)

Anbefalte forkunnskaper

Kurset forutsetter kunnskaper i norrønt språk, samt en viss litteraturhistorisk oversikt og kjennskap til litteraturvitenskapelig metode.

Undervisning

Seminarundervisning over i alt 15 uker; én dobbelttime i uken i 12 uker og tre lese- og skriveuker, jevnt fordelt gjennom undervisningsperioden. Veiledning i oppgaveskriving gis hovedsaklig som del av undervisningen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Undervisningen er lukket og forbeholdt studenter med opptak på emnet.

Eksamen

Eksamen består av en semesteroppgave på ca. 10 sider (23.000 tegn) som skal skrives over oppgitt tema. Tema for semesteroppgaven tar utgangspunkt i pensum og blir bestemt av faglærer. Oppgaven leveres innen fastsatt frist i slutten av semesteret.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven skal skrives på norsk (nynorsk eller bokmål) eller et annet skandinavisk språk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Obligatorisk erklæring vedrørende fusk skal leveres med alle obligatoriske kvalifiseringsoppgaver og eksamensbesvarelser:
Obligatorisk erklæring bokmål
Obligatorisk erklæring nynorsk

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver vår

Emnet gis siste gang våren 2010

Eksamen

Hver vår