NFI4102 – Norrøn grammatikk, varierende emner

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Innholdet kan være en systematisk oversikt over norrøn syntaks, eller en grundigere gjennomgang av mer spesialiserte emner innenfor fonologi, morfologi, syntaks eller et annet språklig emne.

Pensum er på ca. 600-800 sider. Oversikt over pensum finnes på emnesiden for hvert semester.

Tema våren 2015: Norrøn språkhistorie ca. 800–1350

Hva lærer du?

Studentene lærer å analysere det lingvistiske stoffet metodisk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Det forutsettes minimum 5 påmeldte studenter for at emnet skal gå.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen formelle krav, men studentene må ha grunnleggende kunnskaper i norrønt.

Anbefalte forkunnskaper

NFI1101 – Norrøn grammatikk og eldre språkhistorie.

Undervisning

20 timer seminarundervisning. Én skriftlig obligatorisk kvalifiseringsoppgave må være godkjent av faglærer for at studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamen

Vurderingen gjøres på grunnlag av en semesteroppgave på ca 10 sider (à 2300 tegn uten mellomrom).

Studenten kan selv velge emne for oppgaven, men valget må godkjennes av faglærer.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2015

Eksamen

Vår 2015

Undervisningsspråk

Skandinavisk (norsk, svensk eller dansk)