NOAS4101 – Andrespråksforskning i faghistorisk lys

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir innsikt i sentrale teorier og metoder i internasjonal andrespråksforskning fra midten av forrige århundre og fram til i dag.

Framveksten av faget i Norden studeres spesielt.

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal studentene:

  • kunne redegjøre for sentrale teorier og metoder i norsk og internasjonal andrespråksforkning
  • kunne vurdere og drøfte sterke og svake sider ved ulike teoretiske og metodiske tilnærminger
  • kunne relatere teorier og metoder presentert i pensum til egne målsettinger for arbeid med en masteroppgave

Endelig karakter viser i hvilken grad studenten har oppnådd lærinsutbyttet for emnet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Undervisning

Det gis 28 timer undervisning. Undervisningen veksler mellom forelesnings- og seminarform.

Det gis en obligatorisk oppgave, som skal presenteres muntlig og som skal godkjennes før en får lov til å gå opp til eksamen.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste gangene emnet tilbys.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Undervisningen er lukket og forbeholdt studenter med opptak på emnet.

Eksamen

3-dagers hjemmeksamen.

Eksamen på dette emnet er digital og vil foregå i eksamenssystemet Inspera. Følg med på semestersiden (Timeplan, pensum og eksamensdato) for mer informasjon.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Eksamen må besvares på norsk. Dersom emnet undervises på engelsk grunnet deltakende utvekslingsstudenter, kan eksamen besvares på engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Periodisk emnerapport høst 2013

Periodisk emnerapport høst 2011

Annet

Normalt minimum 3 studenter.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk