NOR1108 – Klarspråk - korrekt og forståelig norsk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en grunnleggende innføring i normer for norsk skriftspråk. Dette omfatter både gjeldende bokmåls- og nynorsknormal og tegnsettingsregler, og normer for språk- og tekstkvalitet i ulike sjangre. Emnet inneholder også arbeid med tekstvurdering og tekstkorrigering. Det fokuseres særlig på arbeidet med klarspråk i offentlig forvaltning.

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal studentene kunne:

  • formidle et budskap klart og enkelt
  • beherske norsk rettskriving
  • tilpasse språk og tekst til ulike situasjoner og mottakere
  • vurdere tekster og veilede andre i skriving
  • gjøre rede for prinsippene for klarspråk i forvaltningen

Endelig karakter viser i hvilken grad studenten har oppnådd læringsutbyttet for emnet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Man bør ha morsmålskompetanse eller tilsvarende i norsk.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot NOR1130 – Skriveferdighet og tekstkunnskap (nedlagt)

Undervisning

Det gis 28 timer seminarundervisning, vanligvis 2 timer i uka. Store deler av undervisninga brukes til egenaktivitet i form av diskusjoner og arbeid med tekster.

En obligatorisk kvalifiseringsoppgave på 5 sider (à 2300 tegn uten mellomrom) må være godkjent av faglærer før studenten kan gå opp til eksamen. Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste gangene emnet tilbys.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

4-timers skriftlig skoleeksamen.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

 Les mer om digital skoleeksamen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2017

Emnet tilbys med ujevne mellomrom.

Eksamen

Samme semester som undervisning gis

Undervisningsspråk

Norsk