Dette emnet er nedlagt

NOR1130 – Skriveferdighet og tekstkunnskap

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Norske språknormer med innføring i gjeldende bokmåls- og nynorsknormal. Orientering om bruk av rettskrivingsordbøker, ordlaging, fagspråk og allmennspråk, ulike skriftspråkssjangre. Former for skriftlig kommunikasjon i ulike teksttyper: i brev, rapporter, utredninger, artikler, brosjyrer og annen prosa. Orientering om kriterier for gode og dårlige tekster, tekstvurdering og –korrigering. Praktisk skrivetrening. Pensum finnes på emnesiden for hvert semester.

Pensum finnes på emnesiden for hvert semester.

Hva lærer du?

Studenten får kunnskaper om og øvelse i å benytte skriftspråket som kommunikasjonsmiddel. Det vil bli lagt vekt på å beherske norsk rettskriving (bokmål og nynorsk) og øve opp evnen til å disponere stoff og skrive klart, konsist og korrekt. Studiet gir også innsikt i ulike skriftspråkssjangre og gir studentene både et teoretisk og et praktisk grunnlag som gjør dem i stand til å vurdere ulike tekster på en saklig og kritisk måte.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

Undervisningen går normalt over ett semester med 2 timer undervisning per uke i 15 uker, med lese- og skriveuker innlagt. Seminar med øvingsoppgaver. En vesentlig del av studiet vil bestå av egenaktivitet: Studentene får øvelse i å skrive ulike typer tekster (f.eks. brev, rapporter, notater, resyméer, essays o.a.). De får også trening i å vurdere tekster og rette og omskrive tekster med tungt og/eller dårlig språk, i språkveiledning og i å oversette fra bokmål til nynorsk og omvendt. Kvalifiseringsoppgave: Fire tekster skrevet etter avtale med faglærer skal være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen. Tekstene skal skal ha et samlet omfang inntil 10 sider (23 000 tegn med mellomrom). Begge målformene skal være representert.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen er en 4 timers skoleeksamen i slutten av semesteret som vurderes med gradert karakterskala av oppnevnt sensor.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven skal skrives på norsk (nynorsk eller bokmål) eller et annet skandinavisk språk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Neste gang: Erstattes fra og med våren 2007 av SKRIV1100

Undervisningsspråk

Skandinavisk (norsk, svensk og/eller dansk)