Dette emnet er nedlagt

NOR2347 – Sjangerstudium: Intermedialitet og modernisme i nordisk lyrikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet anlegger et intermedialt perspektiv på modernistisk lyrikk i Norden med vekt på spørsmålet om hvordan kunstarter som musikk og billedkunst virker inn på det utvalget av lyriske tekster (både enkeltdikt og verk) vi leser. Dette spørsmålet står sentralt hos en rekke fremstående og selvbevisste poeter (f. eks. Ekelöf, Diktonius, Lagerkvist, Hofmo, Brekke, Højholt, Tranströmer), og i tekstutvalget vil også inngå prosakommentarer (artikler, essays) der de reflekterer over egen praksis. Emnets hovedtese er at det intermediale perspektivet står sentralt i beskrivelsen av deres individuelle litterære metode.

Hva lærer du?

Studentene leser 5-6 skjønnlitterære verk og 200-300 sider teori. Pensum inkluderer dessuten sjangerteori, modernismeteori og sekundærlitteratur. Oversikt over pensum finnes på emnesiden for vårsemesteret.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

Seminar med 3 undervisningstimer per uke og innlagte skrive-, lese- og veiledningsuker, i alt 15 uker. Seminaret er felles for BA- og MA-studenter. Studentene legger fram minst én kortere øvingsoppgave (ca 5 sider - 12 000 tegn), skriftlig eller muntlig, underveis i seminaret. Oppgaven(e) må være godkjent av faglæreren før studenten kan gå opp til eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen består av en semesteroppgave på ca. 10 sider (23.000 tegn). Tema for semesteroppgaven tar utgangspunkt i pensum og bestemmes av faglærer. Målform: bokmål eller nynorsk. Oppgaven leveres innen fastsatt dato i slutten av semesteret og vurderes med gradert karakterskala av oppnevnt sensor.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven skal skrives på norsk (nynorsk eller bokmål) eller et annet skandinavisk språk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2007

Emne innenfor emneserien Sjangerstudium NOR2340.

Eksamen

Samme semester som undervisningen gis.

Undervisningsspråk

Norsk