Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar for seg et utvalg sakprosasjangere med vekt på både tekst og kontekst. Det vil blant annet fokuseres på sakprosa i skolens norskfag. I emnet legges det vekt på å forstå sakprosaens rolle i ulike institusjoner, og på forståelse av sakprosa i tekstteoretisk, semiotisk og interkulturell sammenheng. Nesten all prosa som ikke er skjønnlitterær, regnes i dag som sakprosa, og sakprosa er dermed både fagbøker, essays, matoppskrifter, annonser, avisreportasjer og en lang rekke andre sjangere.God forståelse av sakprosa etterspørres i dag i hele arbeids- og samfunnslivet.

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal studentene kunne:

  • Presentere og drøfte teorier om tekst generelt og sakprosa spesielt.
  • Redegjøre for sakprosaens samfunnsmessige funksjoner.
  • Drøfte sakprosaens rolle i skolen.
  • Analysere sakprosatekster innen et utvalg sjangere.
  • Vurdere sakprosatekster med hensyn til kvalitet og funksjon.

Endelig karakter viser i hvilken grad studenten har oppnådd læringsutbyttet for emnet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever opptak på MA-nivå.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot NOR2160

Undervisning

Det gis 28 timer seminarundervisning.

En kvalifiseringsoppgave, skriftlig eller muntlig, skal være godkjent av faglærer før studenten kan gå opp til eksamen.

Godkjent obligatorisk undervisningsaktivitet/kvalifiseringsoppgave er gyldig de to neste semestrene emnet blir gitt.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Den obligatoriske kvalifiseringsoppgaven må være godkjent av faglærer før studenten kan gå opp til eksamen. Se mer om dette under 'Undervisning'.

Eksamen er en semesteroppgave på ca. 23.000 tegn uten mellomrom (10 sider) som skal leveres til fastsatt dato i slutten av semesteret. Oppgaven vurderes av oppnevnt sensor og skal skrives på norsk (nynorsk eller bokmål) eller et annet skandinavisk språk.

Alle eksamensoppgaver og obligatoriske innleveringer skal leveres sammen med obligatorisk erklæring vedrørende fusk

Eksamensspråk

Oppgaven skal skrives på norsk (nynorsk eller bokmål) eller et annet skandinavisk språk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emnerapport høsten 2010
Vedlegg til periodisk emnerapport høsten 2010

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Skandinavisk (norsk, svensk og/eller dansk)