NOR4180 – Veiledet lesing i nordisk språkvitenskap

Kort om emnet

Emnet gir kunnskaper innenfor et område som supplerer øvrige studier i nordisk språk, og som ikke blir undervist i regulært.

Hva lærer du?

Når du har gjennomført dette emnet, har du videregående kunnskaper om sentrale emner fra forskningsfronten innenfor den delen av nordisk språkvitenskap som pensum dekker. Du får også øvelse i skriftlig presentasjon.

Opptak og adgangsregulering

Studenten må være opptatt på lektorprogrammet eller Nordisk språk (studieretning).

Emnet gis som en avtale mellom student og institutt/veileder der det er naturlig i studentens studieplan. For oppmelding: kontakt studiekonsulent.

Undervisning

Regelmessige møter med veileder.

Eksamen

Eksamen er en semesteroppgave på 10 sider (a 2300 tegn uten mellomrom).

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Eksamen

Samme semester som undervisningen gis.

Undervisningsspråk

Norsk