NOR4401 – Litteraturformidlingens sjangre

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring til masterstudiet i litteraturformidling som helhet, det vil si at alle de emnene som inngår i studieretningen settes inn i en bredere faglig kontekst. Kurset gir også innsikt i litteraturformidlingens sjangre og medier samt en innføring i samtidens litterære institusjon.

Det er utarbeidet et standardpensum som består av tilsammen ca. 350 sider. Dette finnes på emnesiden for hvert semester.

Hva lærer du?

Kurset gir grunnleggende kunnskaper i litteraturformidlingens norske betingelser og egenart.

Opptak og adgangsregulering

Kun studenter med opptak til Litteraturformidling (studieretning) har adgang til dette emnet.

Undervisning

Fire dobbelttimer over fire uker og et seminar over to dager med overnatting. Obligatorisk oppmøte (80 prosent). På seminaret legger studentene frem forberedte innlegg enkeltvis og/eller i grupper. Muntlige fremlegg må godkjennes av faglærer for å kvalifisere til eksamen.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste gangene emnet tilbys.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

En skriftlig oppgave på ca. 5 sider (á 2300 tegn) som vurderes med bestått/ikke bestått.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Annenhver høst fra 2010

Det forutsettes minimum 5 påmeldte studenter for at emnet skal gå.

Eksamen

Annenhver høst fra 2010

Undervisningsspråk

Norsk