NOR4490 – Masteroppgave i litteraturformidling

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Masteroppgaven kan dreie seg om analytiske eller praktisk rettede undersøkelser med innsamling av data eller litteratursosiologiske studier av et avgrenset materiale. Oppgaven skal ha en klar problemstilling og også inneholde teoretisk og metodologisk refleksjon.

Oppgaven skal være på maksimum 50 sider (à 2300 tegn uten mellomrom). Den kan være en individuell oppgave eller et prosjektarbeid, gjerne et gruppearbeid (inntil 3 studenter per gruppe).

Hva lærer du?

Gjennom arbeidet med masteroppgaven får studenten prosjekterfaring og opparbeider kompetanse i å finne frem til og avgrense et materiale og en relevant problemstilling. Prosjekterfaringen kan være knyttet til samarbeid eller til et eget selvstendig arbeid. I begge tilfelle oppøves ferdigheter i skriftlig presentasjon og argumentasjon.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til masterprogram i litteraturstudier, studieretning i litteraturformidling.

Undervisning

Veiledning individuelt eller i grupper.Veiledning i forbindelse med skriving av masteroppgaven er obligatorisk.

Gyldig veiledningsavtale for masterstudenter ved instituttet må være underskrevet. Instituttet utnevner veileder.

Veiledningskontrakt til utfylling, rettigheter og plikter for veileder og student

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Masteroppgaven leveres i siste semester etter at de andre emnene i graden er avlagt.

Formelle krav og maler til masteroppgaven finner du her.

Oppgaven skrives på norsk (bokmål eller nynorsk), svensk eller dansk. Masteroppgaven vurderes med bokstavkarakterer av en intern og en ekstern sensor.

Det er obligatorisk å levere masteroppgaven i fulltekst til DUO. Les mer om innlevering av masteroppgaven

Dette skjemaet må leveres sammen med masteroppgaven:
Vitnemålsskjema på bokmål
Vitnemålsskjema på nynorsk

administrer dine studier ved ILN finner du mer informasjon om veiledning, formelle krav, frister, innlevering av master, sensur og vitnemål.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

I følge Lov om universiteter og høgskoler §3-9 nr. 2 skal karakteren gitt masteroppgaver begrunnes av kommisjonen. Instituttet bestemmer om dette skal skje skriftlig eller muntlig, og ved ILN har valget falt på skriftlig begrunnelse. Etter sensurfall vil kandidatene derfor motta en skriftlig begrunnelse for karakteren gitt masteroppgaven i posten.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Veiledning skjer fortløpende.

Eksamen

Masteroppgaven leveres siste semester i masterstudiet. Innleveringsfrister: 1.juni i vårsemesteret og 15. desember i høstsemesteret.

Undervisningsspråk

Oppgaven skrives normalt på norsk, men engelsk og andre skandinaviske språk aksepteres