Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir praktiske ferdigheter i retorikk og muntlig kommunikasjon. Studentene vil både utvikle sine egne kommunikative ferdigheter, tilegne seg et begrepsapparat for å snakke om retorikk og retorisk kvalitet, og utvikle sine evner til å gi råd og veiledning om retorikk og andres retoriske praksis. 

Retorikk er den sentrale teoretiske tilnærmingen. Emnet er strukturert rundt retorikkens arbeidsfaser, og vil gi studentene konkrete fremgangsmåter for å finne og disponere innhold, jobbe med språklig utforming, og planlegge og forberede fremføringen. Særlig vekt legges på actio – den hensiktsmessige fremføringen av et budskap. 

Hva lærer du?

Når du har gjennomført dette emnet, kan du

  • Redegjøre for retorikkens syn på kommunikasjon
  • Forberede og fremføre et budskap på en retorisk hensiktsmessig måte
  • Bygge opp hensiktsmessig argumentasjon og argumentere for standpunkt
  • Anvende retorikkens teorier og begrepsapparat til å analysere, kritisere og forbedre retorisk praksis
  • Utforme og formidle konstruktiv tilbakemelding i ulike kommunikasjonssituasjoner

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet er forbeholdt studenter på masterprogrammet i nordiske studier, studieretning retorikk og språklig kommunikasjon og studenter på lektorprogrammet med spesialsiering i nordisk. 

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Ingen formelle forkunnskaper. Dersom studentene ikke har emnene RETKOM1102, RETKOM2104 eller RETKLA 1101 bør de sette seg inn i anbefalt litteratur for en innføring i den retoriske tradisjonen. 

Undervisning

Undervisningen er samlingsbasert, der to dager følger hverandre med seminarer og forelesninger. 

Undervisningen vil i stor grad bestå av praktiske øvelser som forutsetter aktiv deltagelse. Undervisningen vil bestå av forelesninger og praktiske øvelser med veiledning og tilbakemelding fra lærer. Det er også forventet at studenten vil delta aktivt i tilbakemeldingene. Studentene vil kunne deles i mindre grupper under gjennomføringen av de praktiske øvelsene, og vil dermed kunne innebære lengre samlede økter. 

Alle studentene må delta på de obligatoriske seminarsamlingene og gjennomføre tre skriftlige kvalifiseringsoppgave. Begge arbeidskravene må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. 

Obligatoriske aktiviteter: 

  • Obligatoriske seminarer med presentasjoner, taleøvelser og fremføringer (20t seminar fordelt på 6 samlinger—en samling er reservert bidrag fra gyldig fravær)
  • Tre skriftlige oppgaver

Ikke obligatoriske aktiviteter:

  • 16t forelesning fordelt på 5 forelesninger

Eksamen

Prøveforelesning (normert tid 1,25t pr kandidat) 

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2020

Eksamen

Høst 2020

Undervisningsspråk

Norsk og svensk