Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Ansikt-til-ansikt-samtalen er grunnlaget for alle andre kommunikasjonsmåter. Emnet gir en videregående innføring i de grunnleggende strukturene som organiserer interaksjon mellom samtalepartnere. Den gir teoretiske og metodiske kunnskaper for å forstå samtalens organisering og funksjoner i sosial samhandling. Den sentrale metoden som blir presentert er etnometodologisk samtaleanalyse.

Dette er et kunnskapsemne med sluttvurdering.

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal studentene kunne:

  • transkribere samtale
  • gjøre rede for grunnleggende teorier om samtalestruktur og sosial samhandling
  • bruke samtaleanalytiske begreper og arbeidsmåter i praktisk analyse av empirisk materiale

Endelig karakter viser hvilken grad studenten har oppnådd læringsutbyttet for emnet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Overlappende emner

Undervisning

Det gis 28 timer seminarundervisning.

Det forventes aktiv deltakelse på seminaret.

Det er én kvalifiseringsoppgave, og det er en samtaleanalytisk transkripsjon av et samtaleutdrag, kombinert med en to sider lang analyse av sekvensen. Kvalifiseringsoppgaven skal være godkjent av faglærer før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamen

Eksamen er en hjemmeeksamen med tre dagers innleveringsfrist

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Hver høst
Eksamen
Hver høst
Undervisningsspråk
Norsk