RETKOM4125 – Samtaleanalyse 2

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Dette er et videregående kurs i samtaleanalyse, og gir en fordypning i ett avgrenset tema innenfor forskning om sosial samhandling. Hvilket tema som velges, vil variere fra semester til semester. Beskrivelse av temaet for hvert enkelt semester vil finnes på semestersidene.

Emnet videreutvikler studentenes metodiske ferdigheter i å samle inn, transkribere og analysere samtalemateriale.

Dette er et kunnskapsemne med integrert vurdering.

Tema Vår 2020: Institusjonell interaksjon

Tema Vår 2019: Institusjonell interaksjon

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal studentene:

  • ha kunnskap innenfor et avgrenset tema innenfor samtaleanalyse
  • ha spesialkompetanse innen samtaleanalyse
  • ha avanserte ferdigheter i å samle inn, transkribere og analysere empiriske data fra sosial interaksjon.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet forutsetter dokumentert kunnskap tilsvarende: 

Undervisning

20 timer seminarundervisning.

Det forventes aktiv deltakelse på seminaret.

Det er én kvalifiseringsoppgave underveis i kurset, og det er en muntlig presentasjon av en foreløpig analyse til semesteroppgaven. Kvalifiseringsoppgaven må være godkjent før semesteroppgaven leveres.

Emnet tilbys kun ved minst 5 påmeldte studenter

Eksamen

Eksamen er en semesteroppgave på 10 sider (à 2300 tegn uten mellomrom) i form av en analyse av et eller flere transkriberte samtaleutdrag. Problemstilling og analysemateriale velges av studentene i samråd med faglærer.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning

Emnet gis ikke V21

Undervisningsspråk
Norsk