RETKOM4180 – Veiledet lesning i retorikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Studenten leser litteratur som velges ut i samråd med veileder eller annen lærer.

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal studentene:

  • ha tilegnet seg en spesialkompetanse innen retorikk og språklig kommunikasjon
  • kunne benytte denne kompetansen teoretisk og analytisk i arbeid med ytringer og tekster

Opptak og adgangsregulering

Studenten må være opptatt på lektorprogrammet eller Retorikk og språklig kommunikasjon (studieretning).

Emnet gis som en avtale mellom student og institutt/veileder der det er naturlig i studentens studieplan. For oppmelding: kontakt studiekonsulent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til masterstudiet i Retorikk og språklig kommunikasjon og godkjenning fra veileder/institutt.

Undervisning

Veiledningstimer eller hospitering etter avtale.

Eksamen

Eksamen består av en semesteroppgave på 10 sider (à 2300 tegn uten mellomrom).

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

 

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk