Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i teoretiske og metodiske problemstillinger i studiet, med vekt på etniske og nasjonale problemstillinger knyttet til det tidligere Jugoslavia. Det skal utarbeides en prosjektskisse for masteroppgaven. Hvis det er få påmeldte kan emne gis som veiledet lesning (Leseemne).

Hva lærer du?

Når du har fullført emnet har du:
• tilegnet deg innsikt i etniske og nasjonale spørsmål
• fått bakgrunn til å formulere problemstillinger som er relevante for masteroppgaven
• lært å bedømme og presentere data på en kritisk måte
• lært å skrive en prosjektskisse for masteroppgaven.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til masterprogrammet for europeiske og amerikanske områdestudier, studieretning Balkan-studier eller andre masterprogrammer.

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot BKS4500 – BKS kulturkunnskap, metodisk innføring (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen består av 2 timer seminar (1 dbl. t./u) i 10 uker. (Alternativt som leseemne).

Det er krav om obligatorisk aktivitet: det skal utarbeides en prosjektskisse for masteroppgaven (ca. 4 sider). Prosjektskissen må være godkjent før du kan fremstille deg til eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Vurderingsformen på emnet er en hjemmeeksamen på tre arbeidsdager over et oppgitt tema (ca. 5 sider). Obligatorisk aktivitet må være godkjent.

Eksamensinnlevering foregår i Fronter. Det er den enkelte students ansvar å være i stand til å levere i Fronter. Les her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/eksamensinstruks.html

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Det kan også besvares på bosnisk/kroatisk/serbisk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på studentweb senest tre uker etter innleveringssdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulig undervisning. Som student ved UiO blir du bedt om å delta i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Hver gang et emne gis ber vi studentene delta i underveisevaluering, og med jevne mellomrom ber vi dem delta i en såkalt "periodisk evaluering" av emnet.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Annet

Obligatorisk emne på masterprogrammet i europeiske og amerikanske områdestudier, studieretning Balkan-studier.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Emnet går ikke høsten 2014

Undervisningsspråk

Norsk