Dette emnet er nedlagt

BKS1121 – Bosnisk/kroatisk/serbisk tekstlesning og praktisk språk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Øvelse i å lese og oversette et utvalg nyere tekster på bosnisk/kroatisk/serbisk, både skjønnlitteratur og sakprosatekster. Oppøving i enklere samtaler på bosnisk/kroatisk/serbisk.

Hva lærer du?

Studentene har et grunnleggende ordforråd og er i stand til å lese enklere tekster uten ordbok, samt føre enklere samtaler på bosnisk/kroatisk/serbisk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever en bestått eksamen i BKS1110 – Bosnisk/kroatisk/serbisk språk: Lyd, skrift og bøyningssystem (nedlagt).

Undervisning

Undervisningen består av 4 timer seminar (2 dobbelttimer i uken) i 14 uker.

Det er krav om obligatorisk aktivitet: Muntlig presentasjon om selvvalgt tema og samtale om en ukjent tekst må være godkjent for at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen. Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamensformen på emnet er en muntlig eksamen. Eksamen består av en oversettelse til norsk av en ukjent tekst og en samtale på bosnisk, kroatisk og serbisk. Obligatorisk aktivitet må være godkjent.

Eksamensspråk

Norsk eller bosnisk/kroatisk/serbisk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamensdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Emne er obligatorisk i Språk- og EAS-programmer med studieretning bosnisk, kroatisk og serbisk språk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2010

Dette emnet går siste gang vår 2010. Det vil bli erstattet av et nytt emne.

Eksamen

Vår 2010

Undervisningsspråk

Norsk og bosnisk/kroatisk/serbisk