Dette emnet er nedlagt

BKS1110 – Bosnisk/kroatisk/serbisk språk: Lyd, skrift og bøyningssystem

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en elementær innføring i moderne bosnisk/kroatisk/serbisk språk og innlæring av grunnleggende grammatikk med lydsystem, rettskrivning og bøyningssystem. En bevisstgjøring om forskjeller og likheter mellom b/k/s og norsk. Det arbeides med en grammatisk fremstilling, praktisk-språklige øvelser og enkle tekster. Emnet gir også en introduksjon til noen viktige språklige hjelpemidler og et grunnlag for det videre studiet av b/k/s språk, litteratur, kultur og historie.

Hva lærer du?

Etter kurset har du oversikt over hovedtrekkene i bosnisk/kroatisk/serbisk grammatikk, kan arbeide selvstendig med enkle, samtidige tekster og oversette dem til norsk. Du lærer også å føre enkle samtaler og du får kjennskap til de viktigste språklige hjelpemidlene som ordbøker, grammatikker og har et grunnlag for videre studier av språket.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

Undervisningen består av 6 timer forelesning/seminar (3 dobbelttimer i uken) i 14 uker. Høsten 2012 gis det 2 dobbelttimer med øvelser i tillegg. Det anbefales på det sterkeste at du følger all undervisning og spesielt forelesninger i grammatikk.

Det er krav om obligatorisk aktivitet: en kvalifiseringsoppgave og en skriftlig prøve må være godkjent for at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen. Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet bli gitt.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Vurderingsformen på emnet er en skriftlig eksamen på 6 timer. Eksamen består av spørsmål i grammatikk og oversettelse innenfor pensum. Obligatorisk aktivitet må være godkjent før kandidaten kan fremstille seg til eksamen.

Tidligere gitte eksamensoppgaver finner du her:
http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/BKS1110/Eksamensoppgaver/Eksamensoppgaver.xml

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Norsk og bosnisk/kroatisk/serbisk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamensdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulig undervisning. Som student ved UiO blir du bedt om å delta i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Hver gang et emne gis ber vi studentene delta i underveisevaluering, og med jevne mellomrom ber vi dem delta i en såkalt "periodisk evaluering" av emnet.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Annet

Emnet er obligatorisk på EURAM-programmet, studieretnng Sentral-Europa og Balkan, 100-gruppe i bosnisk/kroatisk/serbisk språk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Eksamen

Undervisningsspråk

Norsk