Dette emnet er nedlagt

BKS2501 – Det tidligere Jugoslavia, historie, kultur, samfunn - utdypning

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir kjennskap til utvalgte aspekter ved historie, kultur og samfunnsforhold til de joguslaviske nasjonene: slovenerne, kroatene, serberne, bosnjakene, montenegrinerne og makedonerne. Ved få påmeldte kan emnet bli omgjort til Leseemne eller avlyst.

Hva lærer du?

Studenten kan gjøre grundig rede for den historiske utviklingen i de områdene som utgjorde staten Jugoslavia og kan analysere et antall temaer vedrørende kulturelle forhold, religion og etniske relasjoner i det tidligere Jugoslavia og de jugoslaviske etterfølgerstatene.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bestått eksamen i BAL1500 – Balkan: Historie, kultur og samfunn (nedlagt).

Undervisning

Undervisningen består av 1 time forelesning og 1 time seminar (1 dobbelttime i uken) i 14 uker.

Emnet har krav om obligatorisk aktivitet: Du må skrive en kvalifiseringsoppgave (maks. 5 sider). Tema for oppgaven velges i samråd med emneansvarlig lærer. Oppgaven må være godkjent før eksamen.

Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er en skriftlig eksamen på fire timer.

Tidligere gitte eksamensoppgaver finner du her:
http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/BKS2501/Eksamensoppgaver/Eksamensoppgaver.xml

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulig undervisning. Som student ved UiO blir du bedt om å delta i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Hver gang et emne gis ber vi studentene delta i underveisevaluering, og med jevne mellomrom ber vi dem delta i en såkalt "periodisk evaluering" av emnet.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Annet

Obligatorisk emne på programmet i europeiske og amerikanske studier, fordypning bosnisk, kroatisk og serbisk språk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

høsten 2014 erstattes BKS2501 av SEU2310

Undervisningsspråk

Norsk