Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir hovedtrekk i Balkans historie fra middelalderen fram til i dag, og en tematisk gjennomgang av viktige sider ved kultur og politikk (nasjonalisme, minoriteter, religion). Hovedvekten legges på de områdene som inngikk i staten Jugoslavia.

Hva lærer du?

Studenten lærer å analysere og redegjøre for begivenheter på Balkan i lys av regionens aktører og drivkrefter i historie, styresett, etniske relasjoner og sosiale struktur. Studenten blir også kjent med metoder og teorier som har vært brukt i studiet av konfliktene i det tidligere Jugoslavia på 1990-tallet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

Undervisningen består av 2 timer forelesning/seminar (1 dobbelttime i uken) i 14 uker.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: Du skal levere en mindre oppgave som må godkjennes av faglærer før fremstilling til eksamen.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før du kan fremstille deg til eksamen.

Vurderingsformen på emnet er en skriftlig eksamen på 4 timer.

Tidligere eksamensoppgaver finner du her.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres i Studentweb senest tre uker etter eksamensdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulig undervisning. Som student ved UiO blir du bedt om å delta i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Hver gang et emne gis ber vi studentene delta i underveisevaluering, og med jevne mellomrom ber vi dem delta i en såkalt "periodisk evaluering" av emnet.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Annet

Emnet er obligatorisk i EURAM-programmet, studieretning Sentral-Europa- og Balkan-studier, fordypning med bosnisk/kroatisk/serbisk språk (100-gruppe).

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2013

Emnet erstattes av SEU1504 høsten 2015

Eksamen

Vår 2013

Undervisningsspråk

Norsk