Dette emnet er nedlagt

BKS4503 – Kontroversielle temaer i bosnisk, kroatisk og serbisk historie

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Utvalgte temaer fra bosnisk, kroatisk og serbisk historie som det fins ulike tolkninger av. Emnene er fra ulike historiske epoker, med hovedvekt på 1900-tallet. 

 

Hva lærer du?

Når du har fullført emnet kan du:

- analysere hvordan historiske emner fremstilles forskjellig, avhengig av nasjonal og politisk vinkling

- forholde deg kritisk til tekster, både når det gjelder innhold og språkbruk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet krevet opptak til masterprogrammet Europeiske språk, studieretning russisk, polsk, tsjekkisk, bosnisk/kroatisk/serbisk eller et annet relevant masterprogram.

Undervisning

Undervisningen består av 1 time forelesning og 1 time seminar (1 dobbelttime i uken) i 10 uker.

Ved få påmeldte studenter kan emnet gis som leseemne (veiledet lesning) eller avlyses.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: Du må levere en skriftlig kvalifiseringsoppgave (på ca. 5 sider). Tema for kvalifiseringsoppgaven velges i samråd med emneansvarlig lærer. Oppgaven må godkjent før eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er en skriftlig eksamen på fire timer.

Tidligere gitte eksamensoppgaver finner du her.
 

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Norsk eller bosnisk/kroatisk/serbisk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamensdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Tilbys ved behov - ta kontakt med studiekonsulenten.

Undervisningsspråk

Norsk