Dette emnet er nedlagt

ENG2570 – American National Ideology: Individualism, Religion, Nationalism,

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset gir en solid innføring i det amerikanske nasjonale verdisystem som vi kaller "amerikanisme", en sivilreligion som binder denne kulturelt heterogene nasjonen sammen.

Hva lærer du?

Studentene skal få innsikt i amerikanernes grunnleggende oppfatning av seg selv som en spesiell nasjon, med referanser til den politiske rolle USA har spilt i verdenssamfunnet etter annen verdenskrig.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Gode engelskkunnskaper skriftlig så vel som muntlig.

Undervisning

Kurset vil bestå av en dobbelttime seminar i uken gjennom hele semesteret, tilsammen 28 timer. Midt i semesteret er det lagt inn en undervisningsfri periode (en uke i høstsemesteret, to uker i vårsemesteret) som skal brukes til selvstudium og oppgaveskriving. Det er 70% obligatorisk deltagelse i undervisningen.

Eksamen

Studentene skal levere ett godkjent essay på 5 standardsider (11.500 tegn) over et oppgitt emne innen en fastsatt frist. Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt. Vurderingen baseres på en 4 timers skriftlig eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Høst 2007

Eksamen

Høst 2007

Undervisningsspråk

Engelsk