Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omfatter studier av et utvalg franske teaterstykker fra ca. 1550 fram til i dag, samt en genreteoretisk innføring.

Hva lærer du?

Studentene skal få styrket sine leseferdigheter gjennom et grundig tekststudium. Samtidig skal de skal få trening i å fortolke tekstene både skriftlig og muntlig og få kunnskap om grunnleggende genreteoretiske problemstillinger.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forelesninger er åpne for alle. Seminar- og gruppeundervisning forutsetter undervisningsopptak til emnet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

FRA1301 – Fransk litteratur (prosa) og FRA1302 – Fransk litteratur 2 (poesi og teater) (nedlagt) eller tilsvarende kunnskaper.

Undervisning

Undervisningen består av 1 time forelesning og 1 time seminar i 14 uker.

Emnet har ingen obligatoriske kvalifiseringsoppgaver og ikke pliktig oppmøte til undervisningen.

Eksamen

Eksamensformen på emnet er en mappe som består av to oppgaver på 4-6 sider à 2300 tegn. Det gis bokstavkarakter.

Ved fastsettelsen av karakteren teller både innhold og språkføring.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2006

deretter uregelmessig

Eksamen

Vår 2006

Undervisningsspråk

Fransk