Dette emnet er nedlagt

FRA2370C – Fordypning i fransk litteratur (i Caen)

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er satt sammen av tre moduler fra emnetilbudet i fransk litteratur ved Universitetet i Caen: (a) Méthodologie de l’analyse littéraire, (b) Littérature française du XVIIIe siècle, (c) Littérature française du XIXe siècle eller Littérature française du XXe siècle.

Emnet inngår som integrert utenlandsopphold i litteraturprogrammet. Studentene anbefales å koble emnet sammen med FRA2170C – Fransk språkbruk (i Caen) (nedlagt) som tilbys ved Det fransk-norske senter (OFNEC) ved Universitetet i Caen . Dette gir studenten anledning til å avlegge 30 poeng over et semester som del av 80-gruppen i fransk litteratur. Emnet inngår som valgfritt emne i 80FRAL (30SP1) og USM5-LAP80-FRA (V)

Hva lærer du?

Studentene skal få utvidet innsikt i litterær metode, fransk litteraturhistorie og tekstanalyse. Samtidig oppøves evnen til å uttrykke seg skriftlig og muntlig på moderne, elegant og korrekt fransk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Studenter som ønsker å melde seg til emnet FRA2370C må levere en papirsøknad til studiekonsulent Lisbeth Larsen, Institutt for litteratur, områdestudium og europeiske språk, Pb. 1003, Blindern, 0315 OSLO, innen fristen: 15. februar 2011. Søknadsskjema fås på ekspedisjonskontoret i 7. etg.

Studenter ved bachelorprogrammene som har de anbefalte forkunnskapene blir prioritert, men som oftest er det også plass til studenter med studierett på enkeltemner. Husk å søke om studierett på enkeltemner hvis du ikke har det.

Det vil bli holdt et informasjonsmøte fredag 28. januar kl. 12.15 i sem 101, Harriet Holters hus.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Studenten må ha avlagt 40 studiepoeng i fransk, hvorav FRA1301 – Fransk litteratur (prosa) må inngå.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på FRA1301 – Fransk litteratur (prosa), FRA1302 – Fransk litteratur 2 (poesi og teater) (nedlagt), FRA1110 – Fransk grammatikk 1 og FRA1502 – Fransk kulturkunnskap 2 (nedlagt).

Undervisning

Forelesninger og gruppeundervisning. Forelesninger og gruppeundervisning som tilbys for de aktuelle emner ved Universitetet i Caen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamensformen på emnet er en mappe som består av tre skriftlige oppgaver og én muntlig prøve.

To av oppgavene leveres i Caen i løpet av undervisningen, mens den siste leveres når studenten er tilbake i Oslo. Omfanget av den siste oppgaven skal være ca. 5 sider à 2300 tegn (uten mellomrom).

I midten av januar avsluttes emnet med en muntlig prøve som tar utgangspunkt i den siste oppgaven og spesifikke innholdspunkter fra kursene i Caen. Det gis en samlet bokstavkarakter på mappen umiddelbart etter den muntlige prøven.

Alle oppgaver som leveres til bedømming, må følges av en obligatorisk erklæring vedr. fusk

Eksamensspråk

Fransk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Fransk