Dette emnet er nedlagt

FRA4100 – Fransk språk: Teori og lingvistikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir kunnskap om moderne lingvistisk teori og oversettelsesteori anvendt på fransk. Temaer som tas opp er det vitenskapelige grunnlaget for studiet av språk, forskning innenfor fagets hoveddisipliner, språk og kommunikasjon, språklig variasjon og oversettelsesteori. Emnet diskuterer hvordan språklige problemstillinger ses i lys av aktuelle lingvistiske teorier.

Emnet er en obligatorisk del av mastergraden i fransk og skal tas sammen med FRA4300 – Skriveseminar - om å skrive masteroppgave (videreført) i første semester.

Hva lærer du?

Når du har fullført emnet:

  • har du inngående kunnskap om det vitenskapelige grunnlaget for disiplinen fransk språk.
  • har du innsikt i sentral lingvistisk faglitteratur innen fransk språk
  • kan du anvende lingvistisk teori og oversettelsesteori på moderne fransk språk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet krever opptak til masterstudiet i fransk eller annet relevant masterprogram.

Undervisning

Det gis 14 timer undervisning etter en plan som publiseres i starten av hvert høstsemester.

Det forutsettes aktiv deltakelse av studentene. For å kunne gå opp til avsluttende eksamen må studentene ha holdt en kort muntlig presentasjon eller levert et skriftlig arbeid godkjent av faglærer. Formen på kvalifiseringsoppgavene bestemmes av faglæreren ved begynnelsen av semesteret.

Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse. Vær oppmerksom på at fravær som overskrider 50 % av all obligatorisk undervisning på emnet i utgangspunktet ikke godkjennes, selv om årsak kan dokumenteres.

Eksamen

Eksamensformen på emnet er en hjemmeeksamen på fire timer. Besvarelsen skrives på fransk.

Tidligere gitte eksamensoppgaver.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Fransk - fransk ordbok er tillatt på eksamen.

Eksamensspråk

Fransk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisningsspråk

Fransk