Dette emnet er nedlagt

FRA4108 – Oversettelse til studentens A-språk (norsk eller fransk)

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omfatter oversettelse av franske tekster til norsk (dvs. studentens A-språk eller morsmål). Dersom studenten har fransk som sitt A-språk, gjelder oversettelse av norske tekster til fransk, for studenter på studieretning for fransk språk. For studenter på studieretning for oversettelsesstudier hvor det er krav om morsmålskompetanse i norsk, skal oversettelsene være fra fransk til norsk. Oversettelse kombineres med relevant oversettelsesteori.

Hva lærer du?

Studenten oppøver evnen til å analysere og oversette faglitterære tekster samt til å redegjøre for sine valg av løsninger.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet krever opptak til masterstudiet I fransk eller et annet relevant masterprogram.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

FRA1102 – Fransk språkbruk 2 (nedlagt) eller tilsvarende forkunnskaper.

Anbefalte forkunnskaper

FRA2101 – Språk i kontrast: fransk-norsk eller FRA2108 – Praktisk oversettelse norsk-fransk.

Undervisning

Det er undervisning i 2 dobbelttimer i tilsammen 10 uker.

Det er krav om obligatorisk undervisningsaktivitet på emnet. Studentene skal levere inn to kvalifiseringsoppgaver i løpet av semesteret. I tillegg er det obligatorisk fremmøteplikt på 80 %. Ytterligere fravær må dokumenteres til eksamenskonsulenten for emnet.

Eksamen

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være gjennomført for å kunne fremstille seg til eksamen.

Eksamensinnlevering foregår i Fronter. Les her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/eksamensinstruks.html

Det er den enkelte students ansvar å være i stand til å levere i Fronter.

Eksamensformen på emnet er en semesteroppgave på inntil 6 sider à 2300 tegn, skrevet på fransk, som består av en oversettelse til A-språket på én side (à 2300 tegn) og kommentarer til oversettelsen. Originalteksten på B-språket og eventuelt dokumentasjonsmateriale skal vedlegges.

Ved fastsettelsen av karakteren teller både innhold og språkføring.

 

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig i tre semestre.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

uregelmessig

Eksamen

uregelmessig

Undervisningsspråk

Norsk og fransk