Dette emnet er nedlagt

FRA4307 – Den franske nyromanen i teori og praksis

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omfatter et utvalg teoritekster fra 1960- og 1970-tallet samt et utvalg tekster fra Robbe-Grillets forfatterskap, som skal studeres både som tekstgenre, som representative for den franske nyromanen, og i et romanhistorisk perspektiv.

Hva lærer du?

Emnet tar for seg litteraturteori knyttet til og lest opp mot et utvalg litterære tekster. I den forbindelse skal studentene få kunnskap om og trening i å lese både de litterære og de teoretiske tekstene i deres teksthistoriske sammenheng og teorihistoriske kontekst.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Seminar- og gruppeundervisning forutsetter undervisningsopptak til emnet.

Emnet forutsetter opptak til master på Litteraturprogrammet eller LAP (fransk studieretning) eller andre relevante programmer.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det vil bli tatt utgangspunkt i og bli bygget videre på emnene i litteratur som tilbys på 2000-nivå.

Overlappende emner

Høsten 2006 vil tekstdelen (utvalget fra Robbe-Grillets forfatterskap) være som for FRA2387 – Fordypning i fransk litteratur: forfatterskap (Alain Robbe-Grillet) (nedlagt), så det er 50 % overlapp mot dette emnet.

Undervisning

Undervisningen består av 2 timer forelesning i 14 uker.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamensinnlevering foregår i Classfronter. Les her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/eksamensinstruks.html

Det er den enkelte students ansvar å være i stand til å levere i CF. Studenter som ikke behersker CF, må gå på kurs hos Student-IT.

Eksamensformen på emnet er en hjemmeeksamen ved slutten av semesteret. Faglærer bestemmer hvilke tekster (teoretiske og litterære) som skal behandles, mens problemstillingen velges av hver kandidat i samråd med faglærer. Besvarelsen skrives på fransk og skal være på 10-15 normalsider à 2300 tegn. Oppgaven må inneholde kildehenvisninger og bibliografi.

Ved fastsettelsen av karakteren teller både innhold og språkføring.

Alle oppgaver som leveres til bedømming, må følges av en obligatorisk erklæring vedr. fusk

Tidligere gitte eksamensoppgaver finner du her:
http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/FRA4307/Eksamensoppgaver/Eksamensoppgaver.xml

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2006

Kurset blir deretter annonsert minst ett år i forveien.

Eksamen

Høst 2006

Undervisningsspråk

Fransk