Dette emnet er nedlagt

GERM1103 – Germansk: Norrønt på sammenlignende grunnlag

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset behandler norrønt språk i et historisk perspektiv. Den sammenlignende betraktning står sentralt, og det vil bli lagt vekt på det norrøne språkets historiske relasjoner til andre gamle germanske språk og det germanske grunnspråket. Undervisningen bygger på lesning av norrøn poesi og prosa.

Hva lærer du?

Etter fullført kurs skal studentene ha et alminnelig kjennskap til det norrøne språkets forhistorie, dvs. hvordan det via urnordisk har utviklet seg fra det germanske grunnspråket. De skal dessuten kunne sammenligne utviklingen med forholdene i østgermansk (gotisk) og vestgermansk (gammelhøytysk, gammelnedertysk og gammelengelsk).

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskaper i ett eller flere gamle germanske språk som norrønt, middelhøytysk ( TYSK1103 – Tysk middelalder og tidlig nytid – språk, litteratur og kultur (innføring) (nedlagt) ), gammelengelsk osv. eller i ett eller flere gamle indoeuropeiske språk som latin, gresk og sanskrit er en stor fordel.

Overlappende emner

Emnet overlapper med grunnfaget i Germansk språkvitenskap.

Undervisning

Undervisningen består av 3 timer seminar i uken i 14 uker.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamensinnlevering foregår i Fronter. Les her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/eksamensinstruks.html

Det er den enkelte students ansvar å være i stand til å levere i Fronter. Studenter som ikke behersker Fronter, må gå på kurs hos Student-IT.

Eksamensformen på emnet er en mappe som består av to oppgaver og en klasseromseksamen. Omfanget på de skriftlige arbeidene i mappen skal være ca. 5 sider à 2300 tegn.
Det er kun de to skriftlige arbeidene som skal leveres i Fronter. Klasseromseksamen samles inn av faglærer og vurderes sammen med de to mappeoppgavene.

Alle oppgaver som leveres til bedømming, må følges av en obligatorisk erklæring vedr. fusk. Den finner du her: http://www.hf.uio.no/studier/admin/eksamen/fusk/

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Vår 2012

Eksamen

Vår 2012

Undervisningsspråk

Norsk