Dette emnet er nedlagt

GERM2101 – Germansk: Sammenlignende germansk lingvistikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset behandler størstedelen av den germanske språkgrenen. Undervisningen bygger på lesning av litteratur som behandler sentrale språkhistoriske emner og problemer.

Hva lærer du?

Studenten skal etter fullført kurs ha godt kjennskap til følgende emner: 1) den sammenlignende metode (lydlover, analogi osv.) og rekonstruksjonen av det germanske grunnspråket (urgermansk), 2) dialektgeografi, stamtremodellen: de germanske språkenes historiske forhold til hverandre, 3) de germanske språkenes indoeuropeiske grunnlag og hva som særmerker dem innenfor den indoeuropeiske språkfamilien (Grimms lov, sterke verb osv.), og 4) etymologisk forskning.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Kurset krever bestått eksamen i emnene GERM1101 – Germansk: Gotisk/urnordisk (nedlagt), GERM1102 – Germansk: Gammelhøytysk / gammelnedertysk (nedlagt), GERM1103 – Germansk: Norrønt på sammenlignende grunnlag (nedlagt) og GERM1104 – Germansk: Gammelengelsk på sammenlignende grunnlag (nedlagt) eller tilsvarende.

Andre tilsvarende forkunnskaper må dokumenteres. Ta kontakt med studiekonsulenten.

Overlappende emner

Emnet overlapper med grunnfaget i Germansk språkvitenskap.

Undervisning

Undervisningen består av 42 timer seminar (normalt 3 uketimer i 14 uker).

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet. Studenter må i løpet av semesteret holde et muntlig innlegg som skal godkjennes av faglærer før fremstilling til eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamensinnlevering foregår i Classfronter. Les her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/eksamensinstruks.html

Det er den enkelte students ansvar å være i stand til å levere i CF. Studenter som ikke behersker CF, må gå på kurs hos Student-IT.

Eksamensformen på emnet er en semesteroopgave.

Skriftlige oppgaver må inneholde kildehenvisninger og bibliografi.

Alle oppgaver som leveres til bedømming, må følges av en Obligatorisk erklæring vedr. fusk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publisleres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innlveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Uregelmessig

Undervisningsspråk

Norsk