Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omfatter lesing av og kommentar til Dante Alighieris Inferno, utvalgte sanger.

Hva lærer du?

Fordypning i høymiddelalderens tankeverden slik den møter oss i det kunstneriske uttrykket til Dante.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til masterstudium på Litteraturprogrammet ved UiO, studieretning italiensk litteratur, eller annet relevant program.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot ITA2305 – Lectura Dantis I (nedlagt)

Undervisning

Et 10 ukers kurs med to timer forelesning/seminar i uken. I tillegg kommer undervisningsfrie uker for selvstudium og oppgaveskriving. Kurset forutsetter aktiv muntlig deltakelse. Undervisningen er felles med ITA2305.

I løpet av semesteret skal studenten innen fastsatt frist skrive en kort oppgave på italiensk på 2-3 sider à 2300 tegn om en tekst eller rundt en problemstilling. Kortoppgaven må godkjennes av læreren før fremstilling til eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamensinnlevering skjer i Fronter. Les her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/eksamensinstruks.html

Det er den enkelte students ansvar å være i stand til å levere i Fronter. Studenter som ikke behersker Fronter har anledning til å gå på kurs hos Student-IT.

Studenten skriver en semesteroppgave på italiensk innenfor tekstanalyse på ca. 8 s. (à 2300 tegn) pluss forside og bibliografi.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Italiensk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Uregelmessig

Eksamen

Uregelmessig

Undervisningsspråk

Italiensk