Dette emnet er nedlagt

NORAM1504 – Introduction to Canadian Studies

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette kurset gir en innføring i svært mange av de historiske og kulturelle aspektene som de andre NORAM-kursene prøver å formidle for USAs vedkommende. Hovedvekten blir lagt på å vise Canadas fremvekst til en selvstendig stat med en egen politisk profil; et land rikt på ressurser, med utstrakt regionalt selvstyre; en to-språklig og flerkulturell nasjon med et rikt kulturliv. Den første delen av kurset vil gi en oversikt over kanadisk kultur og samfunn, med hovedvekt på områder som geografi, historie, politisk system og økonomi. Den andre halvdelen av kurset vil se på de utfordringene som møter Canada i det 21. århundre, med fokus på følgende tema: Føderalismen, det konstitusjonelle dilemma, multikulturalismen, "the First Nations", likestilling mellom kjønnene, og regionale motsetninger (med hovedvekt på Québec). Det komparative perspektivet i forholdet til USA vil stå sentralt i undervisningen, og det vil også bli lagt vekt på å vise interessante fellestrekk med Skandinavia.

Hva lærer du?

Studentene skal få en best mulig forståelse av Canadas egenart, både i et historisk og et nåtidig perspektiv.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet kan tas som første kurs. Det kreves undervisningsopptak til emnet.

Anbefalte forkunnskaper

Gode engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.

Undervisning

Seminar i to timer (1 dobbelttime) pr. uke i ett semester, tilsammen 28 timer. Midt i semesteret er det lagt inn en undervisningsfri periode (en uke i høstsemesteret, to uker i vårsemesteret) som skal brukes til selvstudium og oppgaveskriving.

Eksamen

Vurderingen baseres på en skriftlig skoleeksamen på fire timer. For å få gå opp til eksamen må man bestå en muntlig presentasjon.

Tidligere eksamensoppgaver finner du her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/NORAM1504/Eksamensoppgaver/Eksamensoppgaver.xml

Eksamensspråk

Eksamensspråk er engelsk. Studenter som tar dette emnet utenom 80- og 40-grupper i engelsk språk, litteratur eller amerikanske områdestudier kan søke om å få avlegge eksamen på norsk. Dette skjer på skjema som du finner her, med frist 1. september i høstsemesteret og 1. februar i vårsemesteret.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Sensur vil være tilgjengelig på StudentWeb tre uker etter avsluttet eksamen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Engelsk