Dette emnet er nedlagt

POR3101 – Spesialpensum, hispanisk språkvitenskap

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en trening i å lese språklig faglitteratur. Pensum etter studentens spesielle interesser og i forbindelse med selvvalgt tema for semesteroppgave. Emnet har felles undervisning med IBER4106 – Særemner i portugisisk eller spansk språk (videreført) og det tas kun opp studenter til POR3101 dersom IBER4106 ikke er fullt. Ta kontakt med studiekonsulenten.

Hva lærer du?

Emnet innbærer en utdyping av kunnskaper innen hispanisk språkvitenskap. Du lærer å forholde deg til nyere språkvitenskapelig litteratur innen emner i iberoromansk, noe som også hjelper deg i arbeidet med semesteroppgaven innen et selvvalgt emne, som kan fungere som forberedelse til en fremtidig masteroppgave i spansk eller portugisisk språk.

Opptak og adgangsregulering

Det er manuelt opptak til emnet, og det tas kun opp studenter dersom IBER4106 ikke er fullt. Ta kontakt med studiekonsulenten.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever bestått eksamen i POR2101 – Portugisisk grammatikk med vekt på kontrastiv innsikt (nedlagt) og POR2102 – Portugisisk grammatikk med vekt på korpusbaserte lingvistiske undersøkelser eller tilsvarende.
Andre tilsvarende forkunnskaper må dokumenteres. Ta kontakt med studiekonsulenten.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot SPA3101 – Bacheloroppgave i spansk språk (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen består av 2 timer seminar i 10 uker. Undervisningen kan også bestå av forelesninger/veiledning, oppgaveskrivning og gruppeoppgaver.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: Du skal levere to mindre skriftlige kvalifiseringsoppgaver. Oppgavene må godkjennes av faglærer før eksamen.

Godkjent aktivitet er kun gyldig inneværende semester.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen er en semesteroppgave på 8 - 10 sider (à 2300 tegn). Besvarelsen må inneholde kildehenvisninger og bibliografi, og skal utformes i henhold til gitte normer. Tema for oppgaven velges i samråd med faglærer i begynnelsen av semesteret. Under arbeidet med oppgaven skal oppgaveutkastet leveres faglærer to ganger. Før endelig innlevering legges utkastet frem i plenum i et seminar.

Eksamensinnlevering foregår i Fronter. Det er den enkelte students ansvar å være i stand til å levere i Fronter. Instruks for eksamensinnlevering i Fronter ved ILOS.

 

Eksamensspråk

Semesteroppgaven skrives på portugisisk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulig undervisning. Som student ved UiO blir du bedt om å delta i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Hver gang et emne gis ber vi studentene delta i underveisevaluering, og med jevne mellomrom ber vi dem delta i en såkalt "periodisk evaluering" av emnet.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2014

Gis siste gang vår 2014

Eksamen

Vår 2014

Undervisningsspråk

Portugisisk eller norsk